De Zakaat

Zakaat over zaken die winst opleveren

Tegenwoordig zijn er nieuwe soorten (van bezit). Het levert winst op aan de eigenaren. En dat bestond niet in het verleden of het was zeldzaam. Door de rechtsgeleerden wordt er geen regel verklaard betreffende zakaat hierover. Tot deze nieuwe soorten (bezit) behoren flatgebouwen die verhuurd worden, kleine en grote auto’s, gigantische fabrieken, vliegtuigen, schepen, het houden van koeien voor productie van zuivelproducten, kippen en nog veel meer. Deze soorten van bezit beslaan miljoenen, het levert enorme winsten op. Er verrijzen zeer welgestelde personen of gigantische firma’s. Is daar verplichte zakaat over? Hoeveel is dat? En wat is de nisaab?

Yusuf al-Qardawi verzamelde deze voorbeelden onder de naam al-mustaghilaat (lett: de zaken die winst opleveren) en dat zijn bezittingen die winst opleveren voor de eigenaars ervan door middel van verhuur van de bron of de verkoop van haar producten.

Het verschil tussen dit en handelsgoederen is, dat de opbrengsten bij handelsgoederen verkregen worden door de verkoop ervan en dat gaat van hand tot hand. Wat de zaken betreft die winst opleveren, die blijven in de hand van de eigenaar en hij verkrijgt de winsten door het verhuur ervan of de producten ervan.

De verplichting erover

Onder de moderne rechtsgeleerden zijn er twee opinies over zakaat van de bovengenoemde zaken (al-mustaghilaat).

De eerste is dat er geen zakaat over is, omdat er geen teksten over bestaan. En daarom zeggen de rechtsgeleerden uit het eerste tijdperk niets over zakaat afdragen, maar zij zeggen wel, dat er geen zakaat is over de etage van een woning, de gereedschappen van ambachtslieden, rijdieren, meubels, en de dingen die hier op lijken. Als hij inkomsten erover ontvangt, de jaartelling berekent, en de nisaab bereikt, dan is er wel zakaat verplicht en dat is de mening van imam al-Shawkani en meer schriftgeleerden van moderne rechtsscholen.

De tweede is dat er wel zakaat verplicht is over deze soorten bezit:

  • de teksten van zakaat in de Koran en de Sunna omvatten alle soorten bezit: {in hun gelden is het recht voor de vragenden en de misdeelden}, {neem van hun gelden een aalmoes}, “geef zakaat over jullie geld”, en de mustaghilaat (zaken die winst opleveren) behoren zonder twijfel tot dat geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close