De Zakaat

Zakaat over goud, zilver en geld

Het eerste: zakaat over geld

Het is verplicht volgens de volgende bewijzen:

 1. de Koran: {en hun die goud en zilver oppotten en geen bijdrage op Gods weg geven. Zeg hun een pijnlijke afstraffing aan}(al-Tawba: 34). Met goud en zilver wordt hier bedoeld: het geld, volgens de woorden van Hem: {die hun (goud en zilver) oppotten}En dat wat wordt opgepot is geld.
 2. de Sunna: “geen eigenaar van kostbaarheden die niet zijn zakaat afdraagt zal gespaard blijven. De kostbaarheden zullen worden verhit in het Hellevuur en er zullen dan platen van worden gemaakt. Zijn voorhoofd en zijden zullen ermee worden gemerkt en dichtgeschroeid totdat God op een dag, even lang durend als 50.000 jaar, oordeelt over Zijn dienaren. Hij zal zijn weg naar het Paradijs of naar de Hel vinden”. Overgeleverd door Muslim.

Zo zijn de moslims overeengekomen over de verplichting van zakaat over geld in alle tijden. De gedachte erachter is, dat zakaat de implementatie en de circulatie van geld stimuleert, zelfs als er geen zakaat te betalen is.

De hoeveelheid:

In geld van goud en zilver is het ¼ van 10%, dat wil zeggen 2,5% volgens de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “voor een riqqa is het een ¼ van 10%”. Riqqa is geld van zilver. En de wijsheid erachter is de vermindering van de hoeveelheid, zakaat is hier verplicht over het totale kapitaal met zijn winsten, zelfs als hij geen winst maakt. En het is niet alleen over winst.

De nisaab van geld:

De nisaab van zilver is 200 dirham zonder tegenspraak (van de geleerden), volgens de traditie van de Gezant Gods: “over minder dan vijf awaaq van al-waraq hoeft men geen religieuze aalmoes te betalen”. Overgeleverd door Muslim en anderen.  Al-waraq zijn vastgestelde dirhams, en al-awqiyya (awaaq) betekent 40 dirham.

 • De nisaab van goud is 20 dinar, of 20 mithqaal, zoals de mening is van de meeste rechtsgeleerden, waaronder de vier rechtsscholen. Dit is vertrouwend op een aantal tradities en overleveringen die door elkaar versterkt worden. En zo is de consensus van de metgezellen en degenen die na hen kwamen. Daarover is een traditie van ‘Ali ibn Abu Talib (moge God tevreden over hem zijn): “als je 200 dirham hebt, en er gaat een jaar voorbij, dan kun je vijf dirham betalen. Er is niets voor je verplicht –wat betreft goud- totdat je 20 dinar hebt. Als je 20 dinar hebt en er gaat een jaar voorbij, dan  … dan kun je een halve dinar betalen”. Overgeleverd door Abu Daawud. Ibn Hazim heeft het geldig verklaard, en al-Haafiz keurt het goed (hasan) in Bulugh al-Maraam (lett: het doel bereiken).

 

En Yusuf al-Qardawi bevestigt in zijn boek “Fiqh az-Zakaat” (lett: islamitische regelgeving over zakaat), dat de waardebepaling van de dirham en de dinar wettig en een eigentijds criterium zijn. Hij besloot het volgende:

 • De dirham =2.975 gram
 • De dinar =4.25 gram
 • En zo is de nisaab van zilver: 2.975 x 200 =595 gram.
 • En de nisaab van goud: 4.25 x 20 =85 gram.

Papiergeld:

Dit geld heeft in het huidige tijdperk de plaats ingenomen van goud en zilver. En natuurlijk is zakaat verplicht gesteld volgens de analogie van het goud en het zilver, omdat het die twee heeft vervangen. De meeste moderne rechtsgeleerden van de verschillende rechtsscholen hebben hierover overeenstemming bereikt. Zij verschillen van mening over het wettig vormgeven van de verplichting van zakaat over dit geld.

Voorwaarden voor de verplichting van zakaat over geld:

 1. het bereiken van de vastgestelde nisaab door één bezitter.
 2. de jaartelling, over het geld moet 1 maal per jaar zakaat betaald worden.
 3. het aflossen van schulden omdat als de schulden voortduren of verminderen er geen zakaat betaald hoeft te worden.
 4. het overschot van oorspronkelijke goederen, want: “er is geen religieuze aalmoes behalve over de rug van de rijken”.

Ten tweede: zakaat over juwelen,  luxe gebruiksvoorwerpen, en kunstwerken.

 1. Luxe gebruiksvoorwerpen, kunstwerken en beelden van goud en zilver zijn verboden en daarom is zakaat erover verplicht als de nisaab in gewicht of in waarde is bereikt.
 2. Sieraden voor mannen zijn verboden, behalve een zilveren ring. Als de nisaab wordt bereikt is zakaat erover verplicht.
 3. Sieraden voor de vrouw van parels en edelstenen -anders dan goud en zilver- zoals de parel, diamant, aquamarijn, en koraal zijn toegestaan. Daarover is geen zakaat verplicht, omdat het geld is wat niet vermeerdert en het voor persoonlijk gebruik is.
 4. Wat sieraden van goud en zilver voor vrouwen betreft, die zijn toegestaan en over haar zakaat zijn twee meningen.

De eerste: de rechtsschool van Abu Hanifa, al-‘Awza’i, al-Tharwi en anderen: sieraden voor vrouwen van goud en zilver, daarover is zakaat verplicht. Bij de algemene teksten over goud en zilver en enkele genoemde tradities rond zakaat over sieraden is de traditie van Umm Salma: “ik droeg sieraden (awdaah) van goud en ik zei: “Oh, Gezant Gods, is dit hetzelfde als oppotten?” Hij zei: “dit bereikt niet het geven van zakaat, dus betaal je zakaat en het wordt niet beschouwd als oppotten”. Overgeleverd door Abu Daawud en anderen. De awdaah is een type sieraad.

De tweede is de rechtsschool van Malik, Ahmad, al-Shafi’i en anderen: sieraden voor vrouwen, daarover is geen zakaat verplicht, door het gebrek aan tekst. En omdat het geen geld is dat vermeerdert.

Volgens enkele tradities, waaronder die van Malik: ‘Aisha, de echtgenote van de Profeet (vrede zij met hem), zorgde (vaak) voor de dochters van haar broer bij haar thuis, zij droegen sieraden en zij liet hen geen zakaat betalen daarover”. al-Muwatta’.(Malik)

Er is geen twijfel dat de verwijzing is: als sieraden worden gebruikt als materiaal voor het oppotten en het sparen, dan is de zakaat verplicht. Omdat gebruiksgoederen, dingen die dienen als versiering of voor het plezier vrijgesteld zijn van zakaat. Als het het gebruikelijke overschrijdt, dan is zakaat erover verplicht, omdat verspilling verboden of afkeurenswaardig is. De grens van verspilling verschilt van personen en maatschappijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close