De Zakaat

Zakaat over de rijkdommen van delfstoffen

De meeste schriftgeleerden zijn het erover eens dat er over delfstoffen die uit de grond gehaald worden een vastgesteld recht is, volgens de woorden van de Verhevene: {Jullie die geloven! Geeft ook bijdragen van de goede dingen die jullie verworden hebben en ook van wat Wij voor jullie hebben voortgebracht}(al-Baqara: 267). En delfstoffen zijn dat wat God voor ons uit de aarde heeft voortgebracht.

We vatten het hierna samen in de belangrijkste rechtsregels:

  1. Het vaststaande recht behandelt alle soorten delfstoffen die uit de aarde worden gehaald, ongeacht of het droge, harde materie is, of vloeibaar, of dat het geschapen is in de natuur of niet. Dit volgens de rechtsscholen van Hanbal en Shi’a.(=Shi’ieten)
  2. De hoeveelheid van het vaststaande recht is 1/5 volgens de Hanafieten, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “in de kostbare mineralen is 1/5”. Overgeleverd door de groep (geleerden). Kostbare mineralen bevatten delfstoffen. Bij de meeste is het verplichte ¼ van 10 naar analogie van zakaat over geld. Dit is de bekende mening van de rechtsschool van de Malikieten: wat gehaald wordt uit het binnenste van de aarde behoort toe aan de schatkist of staatskas van de moslims.
  3. De meeste rechtsgeleerden stellen de nisaab als voorwaarde van zakaat van delfstoffen. Dat is als hetgeen wat er uitkomt bereikt wat zijn waarde is, de nisaab van het geld. Volgens Abu Hanifa is er geen nisaab over delfstoffen en er wordt genomen 1/5 van het weinige en het vele.
  4. Er is geen voorwaarde gesteld aan de jaartelling bij het geheel. Maar het is verplicht de zakaat te betalen zodra de delfstoffen eruit gehaald zijn.
  5. Wie 1/5e deel oplegt over delfstoffen, die zegt: dat zij beschouwd worden als zijnde een oorlogsbuit. Wie ¼ van 10 oplegt, beschouwt het als vermogen waarover zakaat betaald moet worden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close