Het Gebed

Wat maakt het gebed ongeldig?

  • Het nalaten van één van de voorwaarden of verplichtingen van het gebed, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem) die tegen al-U’rabi zei (die zijn gebed niet had verbeterd): “Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden”. Overgeleverd door de twee sheikhs. Van daaruit werd de ‘awra onthuld, de verandering van de gebedsrichting en het spreken tijdens het gebed.
  • Eten en drinken met opzet, ook al is het een beetje. Zelfs als je het doet terwijl je het vergeten was, uit onwetendheid of als er iets tussen je tanden zat en je het hebt doorgeslikt. Maar het maakt het gebed niet ongeldig volgens de Shafi’ieten en de Hanbalieten.
  • Praten met opzet, over iets wat niet in het belang van het gebed is. Wat betreft het praten tegen iemand die de wet niet kent of het vergeten is, daarbij maakt men het gebed niet ongeldig volgens de traditie van Mu’awiya bin al-Hakam al-Salmi die sprak tijdens het gebed als onwetende. De Profeet (vrede zij met hem) heeft hem toen niet bevolen het nog een keer te doen maar hij zei tegen hem: “Praten tegen anderen is niet gepast, het gebed is voor lofprijzing, Zijn grootheid te eren en de Koran te reciteren”. Overgeleverd door Ahmad, Muslim, Abu Daawud en al-Nasaa’i.
  • Veel dingen met opzet of per ongeluk doen zonder zich ook zo in te spannen voor het gebed. Als men daartoe wordt gedwongen door de noodkreet van iemand of het redden van een drenkeling, dan verbreekt men zijn gebed.
  • Lachen en schateren maken het gebed ongeldig, dit geldt ook voor het binnensmonds lachen en schateren terwijl anderen het niet horen. Wat glimlachen betreft, dat maakt het gebed niet ongeldig.
  • Een fout maken bij het reciteren wanneer het de betekenis verandert in iets onfatsoenlijks of als het iets van ongeloof uitdrukt.
  • Als de toehoorder opzettelijk, zonder reden, achterblijft bij zijn imam met twee gebedsdelen of daarmee vooruitloopt op hem volgens de Shafi’ieten. En als het met een reden is, wanneer de imam bijvoorbeeld (te) snel is met reciteren, dan kan de toehoorder achter hem blijven met maximaal drie gebedsdelen.
  • Als degene die bidt iemand anders dan de imam waarschuwt, of de imam wordt gewaarschuwd door iemand die niet in gebed is volgens de Hanafieten (en al-Fath: zijn recitatie corrigeren of hem herinneren aan wat hij vergeten is.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close