Reinheid

Wassing met aarde (tayammum)

De definitie en de rechtmatigheid ervan.

De bedoeling hebben om de wassing met schone aarde te doen, het op een specifieke manier te gebruiken, en met de intentie zich voor te bereiden op het gebed enzovoorts. De Verhevene heeft gezegd: {en als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen. God is lankmoedig en vergevend}(al-Nisa:43).

De wassing met aarde doet men in de plaats van de kleine en de grote wassing op dezelfde manier als de andere twee.

De reden wanneer de wassing met aarde is toegestaan. 

De reden dat de wassing met aarde is toegestaan is het niet aanwezig zijn van water zoals de Verhevene heeft gezegd: {…als jullie geen water vinden doe dan de wassing met aarde….}.En het niet aanwezig zijn van water, feitelijk of rechtsgeldig, heeft betrekking op alle vele situaties die hierna beknopt beschreven staan:

  • Het feitelijk niet aanwezig zijn: als er geen water is als men reist ver buiten de bebouwing, minstens de afstand van een mijl. Of als men in een stad is waar het water is afgesloten. Het is noodzakelijk dat hij vraagt of het water dichtbij is, of dat de aanwezigheid ervan aannemelijk is. Dit volgens de Hanafieten. Volgens de Shafi’ieten en de Hanbalieten is het vragen verplicht wanneer men niet zeker weet of het niet aanwezig is.
  • Er is water aanwezig maar het is niet voldoende voor de reiniging of het is nodig als drinkwater voor zichzelf, andere mensen of dieren. Of als het nodig is voor het bereiden van het eten. Imam Ahmad (moge God tevreden over hem zijn) zei: “een aantal van de metgezellen deden de wassing met aarde en schonken het water aan hun lippen”.
  • Het niet rechtsgeldig aanwezig zijn: als er voldoende water aanwezig is maar men kan het niet gebruiken. Als men bijvoorbeeld ziek is en vreest erger ziek te worden, of het herstel te vertragen of de pijn te verergeren. Of als het water koud is, en het schadelijk zou zijn voor de mens om het te gebruiken en het niet verwarmd kon worden.
  • ‘Amr ben al-‘As bad het ochtendgebed nadat hij zich met aarde de wassing had gedaan, uit angst voor verdoemenis door het wassen met koud water tijdens een veldtocht. Hij (vrede zij met hem) keurde dit goed. Overgeleverd door Ahmad en Abu Daawud en goedgekeurd door al-Haakim en Ibn Habaan en al-Bukhaari bevestigde dit en al-Mandhari keurde het goed. Al-Hafidh Ibn Hadjar versterkte dit.
  • Als het water in de buurt is, maar je kunt er niet komen, omdat de vijand tussen jou en het water is. Of als de instrumenten om het water uit de put te halen ontbreken.
  • Het missen van het tijdstip: als men het verstrijken van het tijdstip vreest door het gebruik van water. Maar als hij de wassing met aarde doet en het zich realiseert dan moet hij het vervolgen en bidden en hoeft hij het niet te herhalen bij de Malikieten en wel bij de Hanafieten. De wassing met aarde wordt hem niet toegestaan, ook al verstrijkt de tijd, bij de Hanbalieten en de Shafi’ieten.

De schone aarde.

De schone aarde is de bovenste laag van de aarde. Daarom is de wassing met aarde toegestaan met reine aarde. En met alle soorten aarde zoals zand, stenen, cement en pleister. Volgens de Shafi’ieten is de wassing met aarde alleen toegestaan met aarde of zand, wat stof bevat.

De manier van de wassing met aarde.

De wassing met aarde begint met de intentie en vervolgens het zeggen “in de naam van God” (bismillah). Daarna het slaan met de beide handen op de reine aarde, één of twee slagen. Dan heft hij de beide handen op en klopt ze af of blaast erop totdat de aarde verspreid ligt. Vervolgens veegt hij ermee over zijn gezicht en zijn handpalmen tot aan de polsen. Volgens een traditie van ‘Umar ben Yaasir (moge God tevreden over hem zijn, hij zei: de Gezant Gods (vrede zij met hem) stuurde mij voor een boodschap. Ik was onrein geworden, maar ik vond geen water en wentelde me door het stof zoals de beesten rollen. Toen kwam ik bij de Profeet (vrede zij met hem) en vertelde hem dit. Hij zei: “Het volstaat voor jou om zo te doen met je handen: Sla met je handen één slag op de aarde. Veeg met links over rechts en reinig je handpalmen en je gezicht”. Allen waren het erover eens.

Dit is zo volgens de Hanbalitische en Malikitische rechtsscholen. Wat de Hanafieten en de Shafi’ieten betreft, zij vinden dat er geen twijfel bestaat en dat de handen tot de ellebogen geveegd moeten worden. Zij zien de bewijzen daarvoor in ‘zwakke’ tradities die de hiervoor vermelde traditie van ‘Umar ben Yaasir niet tegenspreken. Daarom vinden al-Nawawi (auteur van al-Majmu’ sharh al-Muhadhab) en al-San’ani (auteur van Subul al-Salam) de eerste mening aannemelijk, terwijl zij beiden behoren tot de Shafi’ieten.

 

Wat is toegestaan voor degene die zich reinigt met betrekking tot de wassing met aarde?

De wassing met aarde in plaats van de kleine en de grote wassing, daarvoor geldt hetzelfde als voor de wassingen voor wat betreft het gebed, de rondgang om de Ka’ba, de Koran aanraken. De Hanafieten zijn van mening dat degene die de wassing met aarde doet, kan bidden wat hij wil van de verplichte en de vrijwillige gebeden totdat de reden (van de wassing met aarde) wegvalt. Bij de Shafi’ieten kan hij slechts één verplicht gebed verrichten, en verder wat hij wil aan vrijwillige gebeden.

Zaken die de wassing met aarde ongeldig maken

Alles wat de kleine wassing ongeldig maakt, maakt ook de wassing met aarde ongeldig omdat het een het ander vervangt.

Als de reden (van de wassing met aarde) wegvalt, zoals het aanwezig zijn van water of dat kunnen gebruiken… Maar als men bidt met de wassing met aarde en vervolgens is er water aanwezig dan hoeft men het gebed niet te herhalen. Degene die de wassing met aarde verricht moet de grote wassing doen als er (weer) water aanwezig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close