Het Gebed

Voorwaarden van het gebed

De voorwaarden voor het gebed: de verplichtingen om te doen voor degene die bidt voordat hij het gebed aanvangt, want als één ervan wordt weggelaten is het gebed ongeldig. En de voorwaarden van het gebed zijn:

  • Kennis van aanvang van het tijdstip, een sterk vermoeden volstaat. De Verhevene heeft gezegd: {De salaat is voor de gelovigen een voorschrift voor bepaalde tijden}(al-Nisa’i 103).
  • Reinheid van het lichaam: volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “doe de kleine wassing en was uw geslachtsdeel”dat wil zeggen verwijder de afscheiding”. Overgeleverd door al-Bukhaari. En de kleding, volgens de woorden van de Verhevene: {Jouw kleren, reinig ze} (al-Mudatthir: 4). En de plaats, volgens zijn bevel (vrede zij met hem) met het gieten van water over de urine van een zekere bedoeïen die in de moskee had geplast. Overgeleverd door de groep (geleerden) behalve Muslim.
  • Reiniging van de grote en kleine onreinheid en deze bevat de grote wassing (ghusl) en de kleine wassing (wudu’). De Verhevene heeft gezegd: {Jullie die geloven! Wanneer jullie je voor de salaat opstellen, wast dan jullie gezichten, en jullie handen tot aan de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. En als jullie onrein zijn, reinigt jullie dan}(al-Maa’ida 6).
  • Bedekken van de ‘awra (het te bedekken deel van het lichaam): volgens de woorden van de Verhevene: {Kinderen van Adam! Neem jullie schoonheid (Doe jullie mooie kleding aan) bij elke moskee}(al-A’raaf: 31). De betekenis van schoonheid is hier het bedekken van de awra en met de moskee wordt het gebed bedoeld en de awra van de man geldt van de borst tot de knieën. De awra van de vrouw is het hele lichaam behalve het gezicht en de handen.
  • Zich wenden naar de gebedsrichting (qibla), met de ogen voor wie het kan zien van de mensen in Mekka. Het zich wenden naar haar richting voor wie het niet kan zien. Wie twijfelt dient het uit te zoeken. Als hij een vergissing heeft gemaakt dan moet hij het niet herhalen, maar ervan leren en de goede richting op gaan en het gebed afmaken.

De verplichting van het zich wenden naar de gebedsrichting vervalt voor de onderdrukte, de zieke, de angstige en voor de reiziger in een vrijwillig gebed, want de Gezant Gods (vrede zij met hem) was aan het bidden op zijn reis waarbij hij zich richtte met een gebaar van zijn hoofd. Hij deed het niet in de vermelde richting. Overgeleverd door al-Bukhaari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close