Uitgeverij Discover Islam (voorheen Noer al`ilm)

Uitgeverij Discover Islam (voorheen Noer al`ilm) beoogt het vertalen en het drukken van de edele koran en de publicatie van islamitische boeken en het ontwikkelen van onderwijsprogramma`s voor islamitische onderwijs en de vertaling van wat voor belang is vanuit andere talen naar het Nederlands. Discover Islam, een niet commerciële Islamitische opvoedkundige stichting, werd in 1993 opgericht door bezorgde moslims in antwoord op groeiende behoefte aan systematische Islamitische opvoeding voor onze kinderen en jeugd.

Discover Islam heeft meerdere boeken uit gebracht waaronder:  Halal & Haram, Juz Amma, Het karakter van de moslim, Introductie in de islam, Inleiding in de islam etc.

    Tijdlijn