Het Gebed

Tijdstippen van het gebed

Het aantal verplichte gebeden voor de moslim is vijf per etmaal en dat is volgens de traditie van al-‘Araabi. Hij kwam bij de Gezant Gods (vrede zij met hem) en zei: “Oh Gezant Gods zeg mij wat God mij verplicht aan gebeden”. Toen heeft hij gezegd: “Vijf gebeden buiten de vrijwillige om”. Vervolgens vroeg hij en antwoordde de Gezant Gods (vrede zij met hem) over de rest van de wetten van de islam en hij zei: Ik zweer bij God die jou heeft vereerd. Ik doe niet meer en niet minder dan dat God voor mij verplicht heeft gesteld”. De Gezant Gods (vrede zij met hem) zei toen: “Je zal slagen als je de waarheid spreekt”. Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim.

God de Verhevene heeft voor ieder gebed bepaalde tijdstippen vastgesteld waarop men ze moet verrichten. Hij heeft ons bevolen dat we ons aan deze tijdstippen houden toen Hij zei: {De salaat is voor de gelovigen een voorschrift voor bepaalde tijden} (al-Nisa 103).

Deze tijdstippen zijn:

  1. Salaat al-Fajr (ochtendgebed): het tijdstip is vanaf de eerste ochtendschemering tot de opkomst van de zon. Aan het eerste tijdstip wordt de voorkeur gegeven volgens de Shafi’ieten en dat is het meest correct. Bij de Hanafieten is de voorkeur om het te verrichten bij het aanbreken van de ochtend met geen enkel uitstel.
  2. Salaat al-Dhohr (middaggebed): het tijdstip is als de zon op haar hoogste punt aan de hemel staat tot de schemering over alles trekt. Er wordt de voorkeur gegeven om het uit te stellen bij extreme hitte of het anders te versnellen. Overgeleverd door al-Bukhaari via Anas (moge God tevreden over hem zijn).
  3. Salaat al-‘Asr (namiddaggebed): het tijdstip is als de schaduw even groot is als het object zelf, behalve de schaduw van de middag en dan tot zonsondergang. Er wordt de voorkeur gegeven aan het eerste tijdstip en afgeraden om het te verrichten na het geel worden van de zon. Het ‘Asr-gebed is het middelste gebed.
  4. Salaat al-Maghrib (vooravondgebed): het tijdstip is van zonsondergang tot de rode schemering verdwijnt en er wordt de voorkeur gegeven aan het eerste tijdstip en het is toegestaan het uit te stellen als de schemering niet verdwijnt.
  5. Salaat al-‘Isha (avondgebed): het tijdstip is vanaf dat de rode schemering verdwijnt tot de eerste ochtendschemering. Aan het uitstellen ervan tot halverwege de nacht wordt de voorkeur gegeven en het is toegestaan om het daarna te verrichten. Er wordt afgeraden om van tevoren te slapen en de traditie volgt hierna.

Volgens Djaabir bin ‘Abd Allah (moge God tevreden over hem zijn): Djibril kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Sta op en bid”, en ze baden het middaggebed toen de zon op zijn hoogste punt was. Vervolgens kwam ‘Asr en hij zei: “Sta op en bid”, en ze baden het namiddaggebed toen de lengte van de schaduw gelijk was aan het object zelf. Vervolgens kwam Maghrib terwijl de zon net verdween en vervolgens kwam hij bij ‘Isha en zei: “Sta op en bid”. En ze baden het avondgebed toen de schemering verdwenen was. Toen kwam Fajr, men zegt ook wel “ochtendgloren”. Daarna kwam Dhohr van de volgende dag en hij zei: “Sta op en bid”. Hij bad het middaggebed terwijl de schaduw even groot is als het object zelf. Vervolgens kwam ‘Asr en hij zei: “Sta op en bid”. Hij bad het namiddaggebed terwijl de schaduw van iets twee keer zo lang was als het object. Maghrib verscheen op een vastgesteld tijdstip en toen kwam ‘Isha terwijl de helft van de nacht al was vergaan. En hij zei “eenderde van de nacht” en hij bad het avondgebed. Daarna kwam hij terwijl de lucht erg geel was en hij zei: “Sta op en bid”. Hij bad het ochtendgebed en vervolgens zei hij: “Dat wat tussen deze twee tijdstippen verschijnt is de tijd”. Overgeleverd door Ahmad, al-Nasaa’i, en al-Tirmidhi en al-Bukhaari zei hierover: “het is het meest authentiek qua tijdstippen”.

De vastgestelde tijdstippen in deze traditie zijn de toegestane tijdstippen. Maar in noodgevallen en met een geldig excuus breidt het tijdstip van elk gebed zich uit naar het tijdstip van het volgende gebed. Behalve het tijdstip van Fajr, want dat eindigt met het opkomen van de zon en daarover is overgeleverd: volgens Abd Allah bin ‘Amr bin al-‘As dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “het tijdstip van Dhohr als de zon er nog is en de schaduw van een man zoals zijn lengte is en de tijd van ‘Asr nog niet is gekomen. En het tijdstip van ‘Asr is als de zon niet (meer) geel is en het tijdstip van Maghrib is als de schemering niet is verdwenen en het tijdstip van ‘Isha is tot halverwege de nacht, en het tijdstip van Fajr is bij de eerste ochtendschemering als de zon (nog) niet is opgekomen”. Overgeleverd door Muslim.

  • Als de moslim slaapt bij het aanbreken van het gebed of als hij het vergeten is dan moet hij het bidden zodra hij het zich herinnert, zoals het ook staat in de correcte uitgaven over de goede daden van de Gezant Gods (vrede zij met hem).
  • Het is afkeurenswaardig om een extra gebed te verrichten na het ochtendgebed tot de opkomst van de zon en na ‘Asr tot ze ondergaat. Wat betreft het verplichte gebed dat kan men wel verrichten zonder afkeuren. Bij de Shafi’ieten is het niet afkeurenswaardig om een extra gebed te verrichten op deze twee tijdstippen als er een reden is, zoals het begroeten van de moskee. Wat betreft het tijdstip van de opkomst van de zon en het ondergaan ervan en de tijd ertussen, het gebed daarbinnen is niet geldig bij de Hanafieten, ongeacht of het een verplicht of extra gebed is, of het nu inhalen is of een verlaat gebed.

Bij de Shafi’ieten keurt men het extra gebed zonder reden af, behalve als men doelbewust bij zonsopgang of zonsondergang het gebed verricht.    

Bij de Malikieten verbiedt men de extra gebeden, zelfs als er een reden voor. Het is toegestaan verplichte gebeden later uit te voeren of in te halen, bij opkomst van de zon of het ondergaan ervan. Wat betreft de tijd daartussen, dat is niet afkeurenswaardig en absoluut niet verboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close