De Bedevaart

Soorten variaties van de bedevaart

Het uitvoeren van de verplichte bedevaart kan op drie manieren: ifraad (alleen de bedevaart), qiraan (het combineren van de bedevaart en de kleine bedevaart) en tamattu’ (het combineren van de bedevaart en de kleine bedevaart met een onderbreking ertussen).

Het is goed voor de moslim om zodra hij in de gewijde staat gaat te bepalen welke van deze manieren hij wil. Als hij één van de manieren doet terwijl hij in de gewijde staat is zonder dat hij één van de manieren bepaald heeft, dan zijn de gewijde staat en de bedevaart wel geldig. Het is toegestaan voor degene die de intentie had om de tamattu’ te doen om zijn mening te wijzigen en de qiraan te doen. Zoals het ook is toegestaan voor degene die de ifraad wilde doen, om zijn mening te veranderen en de qiraan te doen. Het is toegestaan voor degene die de qiraan doet om dit te veranderen naar de ifraad, als de verandering van mening voor de rondgang om de Ka’ba komt. Wij zullen nu de drie manieren uitleggen:

Ten eerste: ifraad:

De intentie hebben voor de bedevaart bij het in de gewijde staat komen en zeggen: (Heer, ik sta tot Uw beschikking tijdens de bedevaart). Hij gaat Mekka in doet de rondgang (al-qudum), hij blijft in de gewijde staat tot de bedevaart. Hij voert de rituelen uit; het staan op ‘Arafa, het verblijven in Muzdalifa, het gooien naar de zuil ‘Aqaba, de rondgang (al-ifada), het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa, het verblijf in Mina om naar de zuilen te gooien op de dag van tashriq, tot de rituelen eindigen met het uit de gewijde staat gaan, om vervolgens uit Mekka te gaan, de gewijde staat opnieuw in te gaan met de intentie om de kleine bedevaart uit te voeren, als men dat wil en de rituelen daarvan uit te voeren.

De ifraad is volgens de Shafi’ieten en de Malikieten de beste manier om vroom te zijn, omdat een offer brengen niet noodzakelijk is. De verplichting van een offer brengen is de religieuze noodzaak bij het plaatsvinden van een tekort. Zoals de bedevaart van de Gezant Gods (vrede zij met hem) volgens hen ifraad was.

 

Ten tweede: tamattu’:

De intentie hebben om eerst de kleine bedevaart uit te voeren en daarvoor in de gewijde staat te komen in één van de vastgestelde plaatsen buiten Mekka. En te zeggen: (Heer, ik sta tot Uw beschikking tijdens de kleine bedevaart). Hij gaat Mekka binnen en voltooit de rituelen; de omgang, het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa, het scheren of het korter maken van het haar. Vervolgens gaat hij uit de gewijde staat en alles is weer toegestaan behalve de vrouwen. Hij blijft zo tot de 8e dag van maand Dhu’l-Hidja. Hij gaat de gewijde staat in voor de bedevaart en voert de rituelen uit; het staan op ‘Arafa, de omgang (ifada), het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa en de andere zaken. Hij heeft de rituelen van de ‘kleine bedevaart volledig uitgevoerd, gevolgd door de volledige rituelen van de bedevaart. De tamattu’ is de beste manier volgens de Hanbalieten.

Volgens de meeste schriftgeleerden is de voorwaarde voor de geldigheid van de tamattu’ het samenvoegen van de bedevaart en de kleine bedevaart in één reis, in de maand van de bedevaart en in één jaar. De Hanafieten voegen als laatste voorwaarde toe, dat is niet uit Mekka, volgens de woorden van de Verhevene: {…als jullie vrij van vrees zijn, dan moet wie van het bezoek tot aan de bedevaart profiteert zoveel offergave brengen als gemakkelijk is. Als iemand niets te geven vindt, dan een vasten van drie dagen tijdens de bedevaart en zeven wanneer jullie teruggekeerd zijn; dat zijn er in totaal tien. Dat is voor diegene van wie de familie niet bij de heilige moskee woonachtig is…}(al-Baqara: 196). Het voornaamwoord waarnaar <<dat>> verwijst, is volgens de Hanafieten te herleiden tot tamattu’ in de kleine bedevaart, terwijl de anderen het toeschrijven aan het offeren of het vasten.

Ten derde: qiraan:

De intentie hebben, als men de gewijde staat in gaat, om de bedevaart en de kleine bedevaart samen te doen en men zegt: (Heer, ik sta tot Uw beschikking tijdens bedevaart en de kleine bedevaart). Hij gaat Mekka in en doet de rondgang om de Ka’ba en blijft in de gewijde staat tot de tijd is gekomen voor de rituelen van de bedevaart. Hij voert ze helemaal uit; het staan op ‘Arafa, het gooien naar de zuil ‘Aqaba, de rondgang (qudum), het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa en de rest van de rituelen. Hij hoeft niet nog een keer de rondgang te doen en heen en weer te lopen tussen Safa en Marwa voor de kleine bedevaart. De rondgang en het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa is voldoende, omdat de Gezant Gods zei tegen ‘Aisha: “jouw rondgang om het huis en het heen en weer lopen tussen Safa en Marwa is voldoende voor jouw bedevaart en kleine bedevaart). Overgeleverd door Muslim.

Qiraan is de beste manier van vroom zijn volgens de Hanafieten.

Voor tamattu’ en qiraan is het offeren verplicht, op zijn minst een schaap en wie daar niet toe in staat is vast tien dagen:

  1. Drie ervan tijdens de bedevaart, dat wil zeggen na het intreden van de gewijde staat tijdens de bedevaart. Het beste is het op de tiende van de maand Dhu’l-Hidja. Het is ook toegestaan om te vasten op dagen van tashriq, volgens de woorden van al-Bukhaari: het is niet toegestaan in de dagen van tashriq te vasten, behalve voor degene die niet kunnen offeren). Als de tijd om drie dagen te vasten verstreken is, is men verplicht het in te halen.
  2. Zeven als men terugkeert, dat wil zeggen naar het eigen land. De opeenvolging is niet als voorwaarde gesteld, niet bij de eerste drie en niet bij de laatste zeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close