De Bevrijding

Sociale Bevrijding: Relaties tussen gemeenschappen en internationale relaties

Relaties tussen gemeenschappen en internationale relaties

Het belangrijkste doel van de Islam is het bouwen van een menselijke beschaving overmand door vrede en liefde, zoals we eerder zagen. Daarom regelt zij de relaties tussen het individu en het individu, tussen het individu en de maatschappij waartoe het behoort, tussen de verschillende gemeenschappen binnen dezelfde natie en tussen een natie of een cultuur en andere naties of culturen in de wereld. De Heilige Koran vat dit idee samen in het volgende vers dat toont dat verschillende culturen, beschavingen en volkeren met elkaar moeten omgaan om de missie te volbrengen, die Allah oplegde aan Adam en zijn nakomelingen (de mensen): het bouwen van een geïntegreerde, productieve, progressieve, vredige, menselijke beschaving in veiligheid.

  • O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. [Al-Hodjoraat: 13]

In dit vers toont de Heilige Koran dat er geen verschil tussen de ene mens en de andere bestaat, ongeacht zijn kleur, taal, geloof of afkomst. Allen komen van één vader en één moeder, allen zijn inwoners van deze aardbol, allen werden geboren op deze wereld, Raciale discriminatie is niet toegelaten. Sterker nog: de Heilige Koran verbiedt discriminatie van welke aard dan ook. De enige maatstaf waarmee de mens wordt beoordeeld, is zijn werk, zijn deelname aan de bouw van de menselijke beschaving, die op zichzelf een soort aanbidding en gerechtigheid inhoudt. “ opdat gij elkander moogt kennen ” gaat over deze interactie tussen alle mensen, waar of wat ze ook zijn. “ Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah.” betekent dat hoe meer de mens meewerkt aan de eerder genoemde missie, hoe meer hij geëerd zal worden. Niet zijn kleur, taal, afkomst geven hem die eer.

De Islam erkent pluraliteit en diversiteit van culturen en de Heilige Koran nodigt degenen uit andere culturen uit voor overleg en discussie.

  • ….. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, [Al-Maidah: 48]

Dit vers betekent dat de gewone wet in de wereld pluraliteit is.

  • En indien uw Heer had gewild, zou Hij het mensdom voorzeker tot één volk hebben gemaakt, maar zij zullen blijven verschillen. [Hoed: 118]

Dit vers betekent dat de wet van de wereld het bestaan van verschillende culturen, ideologieën en geloven inhoudt. Hier is nog een vers dat pluraliteit en diversiteit erkent:

  • Indien Allah wilde kon Hij hen tot een enkel volk hebben gemaakt, [Asj-Sjoera: 8]

De Heilige Koran, zoals wij zojuist zeiden, nodigt hen die tot een andere godsdienst behoren, uit voor overleg teneinde een overeenkomst te bereiken.

  • Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij Moslims zijn.” [Al-Imraan: 64]

We zien dat ook dit vers oproept tot de bevrijding van de mens van het aanbidden van mensen: dwz van dictators en totalitarisme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close