Voor Kinderen

Ali, Omar en Hamza worden moslims

Ali wordt moslim Op een dag kwam Ali thuis en iets viel hem meteen op. Ali was al tien jaar en dus al een grote jongen. De Profeet Mohammed stond met zijn hoofd voorover gebogen en zijn handen waren op zijn borst gevouwen. Tante Chadiedja stond naast hem en deed het zelfde.Tewijl Ali toekeek, bogen de Profeet Mohammed en Tante Chadiedja naar de grond. Ze bleven even in deze positie en gingen weer rechtop staan. Ali vroeg zich af wat ze aan het doen waren. Toen zag hij hen op hun knieën zitten en met hun voorhoofden de grond aanraken. ‘’Wat doen zij Vreemd!’’ dacht Ali.‘’ik heb vaak mensen zien buigen voor stenen afgodsbeelden, maar hier is geen enkel beeld.‘’ Ali had het gevoel dat zij aan het bidden waren,…

De Jeugd van de Profeet

Mohammed groeide op tot een gezond kind. Toen hij twee jaar was geworden, bracht Halima hem terug naar de moeder. Maar in die tijd was er in Mekka een epidemie uitgebroken. Daarom was het beter voor Mohammed om nog een tijdje bij Halima te blijven wonen. Zo vertrok hij voor de tweede keer uit Mekka, weg van zijn moeder. Toen Mohammed vijf jaar oud was, gebeurde er iets zeer geheimzinnigs… Op een dag was Mohammed aan het buiten spelen toen er twee mannen in witte kleding naar hem toe kwamen. Zij legden hem op de grond en openden zijn borst – zonder hem pijn te doen – en ze haalden daarna iets uit zijn hart. Halima’s zoontje rende snel naar zijn moeder om haar hulp in te roepen, want hij…

De tijd der onwetendheid

Nadat de Profeet Isa met zijn boodschap was gekomen, was er een lange tijd geen profeet meer. Men dwaalde helemaal af, kennis werd niet meer opgedaan en men geloofde niet meer in godsdiensten. Het Christendom kreeg een slechte naam. Het grootste deel van het leven van Arabieren bestond uit: drinken van alcohol, gokken en oorlog voeren. Men bad de zelf gemaakte goden aan. Ze dachten werkelijk dat een steen wat voor hun kon betekenen. De mensheid ging regelrecht af op uitsterving. De mens was zijn Schepper Allah vergeten en was niet bewust van zichzelf, zijn toekomst, en zijn bestemming. Het werd hoog tijd om de dwalingen weer het rechte pad op te krijgen.Er zou een nieuwe Profeet moeten komen genaamd Mohammed.  

Het jaar van de olifant

Ieder jaar kwamen er veel mensen naar de stad Mekka op het Arabische schiereiland om de bedevaart te maken en bij de Ka’aba te bidden. Het was de taak van Abdoel Moetallib – de grootvader van de latere profeet Mohammed – om dan de pelgrims van water, voedsel en dergelijke te voorzien. Hij was namelijk aangewezen als de beschermer van de Ka’aba. Daarom hadden de mensen respect voor hem. In het land Jemen had een man die Abraha heette, een grote dure kerk laten bouwen. Maar er kwamen niet zo veel mensen bidden als bij de Ka’aba in Mekka. Dus besloot hij om de Ka’aba te vernietigen. Het leger van Abraha was heel sterk. Zij reden op olifanten en roofden alles wat ze onderweg tegenkwamen, ook de kamelen van Abdoel…

De geboorte en afstamming van de profeet

De jongste zoon van Abdoel Moetallib heette Abdoellah en was getrouwd met Amina. Op het moment dat Abraha de Ka’aba wilde aanvallen, was Abdoellah op handelsreis naar Syrië. Amina was alleen achter gebleven met het kind dat zij in haar buik droeg. Op een dag hoorde zij een stem die tegen haar sprak: “Jij draagt de leider van dit volk in jouw buik. Zeg bij zijn geboorte: “Ik plaats hem onder de bescherming van Allah. En geef hem de naam Mohammed, de Geprezene.” Het moest wel een bijzonder kind zijn, dat zij in haar buik droeg! Korte tijd later gebeurde er iets droevigs. Amina ontving het bericht in Mekka dat haar geliefde man Abdoellah tijdens zijn handelsreis was gestorven. Het verdriet van Abdoel Moetallib en zijn schoondochter was groot. Hun…

De zoogmoeder van de Profeet

Amina zocht iemand die haar kind borstvoeding zou kunnen geven en voor hem zou kunnen zorgen. Het was in die tijd namelijk de gewoonte om pasgeboren kinderen bij de stammen van de Arabische woestijnbewoners, te laten wonen. Ze groeiden daar op in een vrijere, gezondere omgeving dan de stad Mekka en leerden er goed de Arabische taal spreken. Het was echter niet zo eenvoudig om een zoogmoeder voor de kleine Mohammed te vinden. Omdat hij geen vader meer had, wilde niemand voor hem zorgen. Maar er was één vrouw, Halima, die geen kind kon vinden omdat ze erg arm was en nauwelijks genoeg melk had voor haar eigen baby. Ze wilde niet naar huis terug gaan zonder kind en zei tegen haar man: “Ik ga terug om het weesje op…

Het huwelijk met Chadiedja

Chadiedja was erg blij om te horen, dat Mohammed zo veel winst gemaakt had en zij kreeg een gevoel van liefde en respect voor deze man. “Zou Mohammed misschien met haar willen trouwen?” vroeg zij zichzelf af. Al vele mannen hadden Chadiedja ten huwelijk gevraagd, maar altijd had zij geweigerd. Nu besloot zij echter om iemand naar Mohammed te sturen om hem te vragen of hij met haar wilde trouwen. Mohammed kon het bijna niet geloven. “Chadiedja wil met mij trouwen?” riep hij verbaasd uit. “Hoe is het mogelijk? Ik heb haar altijd bewonderd!” Al snel, nadat de voorbereidingen getroffen waren, vond de bruiloft plaats. Chadiedja en Mohammed waren erg gelukkig met elkaar. In de loop van de tijd kregen zij kinderen. Maar de zoontjes stierven al jong. De vier…

De wederopbouw van de Ka’aba

Mohammed was 35 jaar oud toen de mannen van de Qoeraish besloten om de Ka’aba opnieuw op te bouwen. De muren waren gescheurd en stonden niet meer zo stevig. Er was echter één probleem. De mensen in Mekka aanbaden in die tijd afgodsbeelden, en ze waren bang dat de afgoden boos zouden worden als de Ka’aba afgebroken zou worden. Ze begrepen niet, dat stenen helemaal geen macht hebben en dat de Ka’aba alleen van de Ene God is, van Allah. Uiteindelijk vatte een man die Walid heette moed en besloot om met de afbraak te beginnen. De anderen wachtten gespannen af of Walid iets zou overkomen. Toen er echter niets met hem gebeurde, gingen ze ook aan het werk. De ka’aba werd gerenoveerd en zeg er weer prachtig uit. Maar…

Het begin van het profeetschap

Mohammed hield ervan om zich soms dagenlang terug te trekken in een grot in de eenzaamheid van de bergen. Dan dacht hij na over Allah en de schepping van de wereld. Hij vereerde nooit de zelfgemaakte afgoden die door de mensen van zijn stam aanbeden werden. Mohammed wist dat er alleen één God is die hij moest aanbidden. Toen Mohammed 40 jaar oud was, trok hij op een dag weer naar de grot in de berg Hira, waar hij wel vaker mediteerde. Daar zou hij iets meemaken, dat zijn leven volkomen zou veranderen. Toen hij in de stille grot was, verscheen er plotseling een engel voor hem. Deze zei tegen hem: “Lees!” “Ik kan niet lezen,” antwoordde Mohammed. Nu greep de engel hem stevig vast, zodat hij bijna geen adem…

De begintijd van de islam

Na de eerste verzen van de Qor’aan ontving de profeet Mohammed steeds weer nieuwe openbaringen, soms met lange periodes ertussen. Dan werd de profeet erg verdrietig, omdat hij dacht dat Allah niet tevreden over hem was. Maar zijn lieve vrouw Chadiedja stelde hem steeds weer gerust. Op een keer verscheen de engel Djibriel weer aan de profeet Mohammed. Hij liet water uit de aarde ontspringen en deed de woedoe, de rituele wassing voor het aanbidden van Allah, aan hem voor. Daarna leerde Djibriel het gebed aan de heilige profeet die het vervolgens weer aan zijn vrouw Chadiedja leerde. Nu begon de profeet de mensen op te roepen tot de enige, ware godsdienst, de islam. Eerst sprak hij met familieleden over het geloof in Allah. Hij vertelde hen, dat er alleen…
Close