De Bevrijding

Middelen van sociale interactie:Zelfverandering

Enkel gebeden en handelingen van aanbidding worden niet door Allah geaccepteerd.

Ze zuiveren de mens niet en laten hem niet deelnemen aan het volbrengen van de missie van het bouwen van een menselijke beschaving, wanneer zij niet een echte verandering in het karakter van de mens als individu en in de gemeenschap als een natie teweegbrengen.

  • En weest niet zoals zij die haar garen in stukken breekt nadat zij het sterk heeft gemaakt. Gij maakt uw eden onderling tot een middel van bedrog, uit vrees dat het ene volk machtiger dan het andere zou worden. Voorzeker, Allah beproeft u daarmee en op de Dag der Opstanding zal Hij het u duidelijk maken waarover gij verschildet. [An-Nahl: 92]
  • Verkondig hetgeen u in het Boek is geopenbaard, en onderhoud uw gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad. En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste. Allah weet wat gij doet. [Al-Ankaboet: 45]

Gebed moet de mens reinigen van waar hij zich over kan schamen of van hetgeen onrecht aan anderen kan veroorzaken. Denken aan Allah maakt de mens altijd alert tegen het afwijken van de juiste weg of tegen de aanvallen van Satan die een eed zwoer om de mens van alle kanten aan te vallen. Denken aan Allah geeft leven aan het geweten van de mens en moedigt hem aan om zichzelf van binnen te veranderen en deel te nemen aan de menselijke missie van het bouwen van een gemeenschappelijke vreedzame beschaving.

Wanneer een dergelijke zelfverandering niet plaatsvindt. zal de menselijke gemeenschap in verval raken en verderf zal onder mensen heersen.

  • Dit is omdat Allah nooit een gunst die Hij een volk heeft bewezen zal veranderen totdat zij, wat in hun hart is, veranderen. En voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend. [Al-An’faal: 53]
  • ….Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen. [Ar-Ra’d: 11]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close