Het Gebed

Knieling voor de recitatie

Als de moslim bepaalde verzen uit de Koran reciteert of ernaar luistert dan moet hij één keer knielen. En dat is de knieling voor de recitatie.

  • De knieling voor de recitatie is verplicht wanneer men reciteert of luistert volgens de Hanafieten en sterk aanbevolen volgens de meerderheid.
  • De voorwaarden zijn reinheid, de gebedsrichting en dat de bedekking van de awra.
  • De manier: men zegt “God is de grootste”, men doet een enkele knieling, doet een smeekbede zoals men wil, vervolgens zegt men “God is de grootste” om zich daarna op te heffen en er is geen uitspraak van getuigenis. De Gezant Gods (vrede zij met hem) deed ook een smeekbede in deze knieling en die is als volgt:
    “ Mijn gezicht is neergeknield voor Degene die het heeft geschapen en het gehoor en gezichtsvermogen heeft gegeven door Zijn macht en Zijn kracht”. Overgeleverd door Abu Daawud, al-Nasaa’i, al-Tirmidhi. Al-Haakim heeft het goedgekeurd en geverifieerd op voorwaarde van de twee sheikhs, zoals Ahmad en al-Baihaqi het hebben uitgegeven.
  • Men doet bij het opstaan de volgende lofprijzing:
    “Glorieus is God, en alle lof behoort aan God, en er is geen God dan God, en God is de grootste, er is geen kracht noch macht behalve bij God”.
  • Voor de knieling zijn veertien verzen en het staat bij de marge in een Koran-exemplaar aangegeven. Ze staan in de volgende sura’s: al-A’raaf (de Kantelen), ar-Ra’d (de Donder), an-Nahl (de Bijen), al-Israa’ (de Nachtreis), Maryam, al-hadj (de Bedevaart), al-Foerkaan (het Reddend Onderscheidingsmiddel), an-Naml (de Mieren), as-Sadjda (de Eerbiedige Neerbuiging), Saad, Foessilat (Zij zijn Uiteengezet), an-Nadjm (de Ster), al-Insjikaak (het Barsten) en al-‘Alak (de Bloedklonter).
  • Bij de Shafi’ieten was de knieling van de Gezant Gods (vrede zij met hem) een teken van dank, dat er niet was behalve naast het gebed. De knieling ervoor tijdens het gebed maakt het gebed ongeldig. Een tweede knieling wordt aan het einde van sura (al-hadj) toegevoegd, volgens de woorden van de Verhevene {…buig en kniel…}.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close