Gratis verspreiden van Juz Amma

1 / 1 Videos
1

Gratis verspreiden van Juz Amma

01:50

Juz 'Amma - Sadaqah Jariyah - صدقة جارية

Wil jij duurzaam investeren in het hiernamaals? Een ongekende winst behalen door een kleine investering? De profeet vrede en zegeningen zij met hem zegt:

“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid (Sadaqa Jariyah), kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” Sahih Muslim

Ook zegt de profeet vrede en zegeningen zij met hem:

“De beste onder jullie is degene die de Koran leert en deze verder onderwijst.” Sahih al-Boekhari

Omdat wij vinden dat ieder moslim toegang moet hebben tot de kleine hoofdstukken in de Koran stelt Discover Islam Juz Amma gratis beschikbaar als Sadaqah Jariah. Ook maakt Discover Islam het mogelijk voor eenieder om deel te nemen aan deze goede daad.

Investeer nu met de overtuiging dat iedere keer dat er uit Juz Amma een vers gelezen of geleerd word jij dezelfde beloning zult ontvangen als de gebruiker.

De Juz Amma boekjes worden verspreid in moskeeën en Islamitische basisscholen in Nederland en Belgie.

Jouw investering wordt 100% gebruikt om Juz Amma te drukken en te verspreiden.

Juz Amma is het hulpmiddel voor de moslim(a) in Nederland die het Arabisch niet machtig is. Juz Amma zorgt ervoor dat beginners en kinderen in staat worden gesteld de laatste deel van de Koran zich eigen te maken. De Arabische tekst staat afgedrukt met daarnaast in Latijnse karakters de transcriptie, en daaronder de Nederlandse vertaling. Aan het begin van Juz Amma wordt een transcriptietabel voor het Latijnse schrift gegeven met aanwijzingen hoe die letters worden uitgesproken. Hierdoor kan de lezer proberen om de Arabische teksten te lezen.


Titel: Juz ‘Amma
Auteur: 
Team Discover Islam
Oplage: 100.000 
Verspreidingsgebied:
Nederland en Belgie (Moskeeën en scholen)

Totaal gedoneerd: 500/100.000

Doneren

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Land*

Project*

Bericht

Bedrag €*Close