Wiskunde

Islam en Wiskunde

Het is interessant om aan te geven dat Islaam de mensheid sterk aanzet om het universum te bestuderen en te verkennen. Bijvoorbeeld, de heilige Qor’aan zegt:

“Wij (Allah) zullen jullie (mensheid) onze tekenen/patronen laten zien in de horizonnen/universum en in jullie zelf totdat je overtuigt bent, dat de openbaring de waarheid is.” 
[Qor’aan, 14:53]

Deze uitnodiging om te verkennen en te zoeken, maakte Moslims geïnteresseerd in astronomie, wiskunde, scheikunde en andere wetenschappen, en ze hadden een erg helder en standvastig begrip van de overeenkomstige geometrie, wiskunde en astronomie.

De Moslims verzonnen het symbool voor het nulpunt (Het woord “cipher” (cijfer) stamt af van het Arabische sifr), en zij hebben de getallen in het decimaal systeem geordend – zoals ze in het engels zeggen: base “10”. Bovendien verzonnen ze ook het symbool om een onbekende grootheid uit te drukken, bijvoorbeeld met behulp van variabelen zoals x.

De eerste grote Moslim wiskundige, Al-Khawarizmi, verzon het thema algebra (al-Jabr), welke verder ontwikkel werd door anderen, met name door Umar Khayyam. Al-Khawarizmi’s werk, vertaald in het Latijns, bracht het Arabisch numeriekstelsel samen met wiskunde naar Europa, via Spanje. Het woord “algoritme” is afkomstig van zijn naam.

Moslim wiskundigen blonken tevens uit in geometrie, zoals gezien kan worden in hun grafische kunsten, en het was de grote Al-Biruni (wie tevens uitblonk op gebieden als natuurgeschiedenis, zelfs geologie en mineralogie) die de trigonometrie vestigde als een aparte tak binnen wiskunde. Andere Moslim wiskundigen maakte significante vooruitgang
in de numerieke theorie.

2 Comments

  1. Het vers “Wij (Allah) zullen jullie (mensheid) onze tekenen/patronen laten zien aan de horizonten/in het universum en in jullie zelf totdat je overtuigt bent, dat de openbaring de waarheid is.” staat niet in hoofdstuk 14, maar in hoofdstuk 41 van de Qur’an, zo is mij gebleken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close