Het Gebed

Hoe bid je?

Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bidden jullie zoals jullie mij hebben zien bidden”. Allen zijn het erover eens. Wij zullen nu de handelingen van het gebed herhalen vanaf het begin tot het eind, met een verwijzing voor iedere handeling of die verplicht of aanbevolen is, overeenkomstig wat wij daarvan hebben gekozen in de vorige hoofdstukken.

Na vaststelling van het aanbreken van het tijdstip, de reinheid en de bedekking van de ‘awra, richt degene die bidt zich tot Mekka (qibla) en daarna doet hij het volgende:

 • Hij heeft de intentie voor het gebed dat hij wil verrichten (verplicht).
 • Hij heft zijn handen op met zijn duimen parallel aan zijn oorlelletjes of zijn schouders, zijn handpalmen in de gebedsrichting (aanbevolen), vervolgens zegt men: “God is de grootste” (Allahu akbar) (verplicht).
 • Hij blijft staan (verplicht), rechtop, met zijn blik naar de plaats van de knieling, de rechterhand op de linkerhand rustend op de navel, de voeten van elkaar met een afstand van vier duimen (ca.12 centimeter) (aanbevolen).
 • Hij leest een openingssmeekbede met een van de reeds genoemde formules (aanbevolen).
 • Fluisterend praten bij het toevlucht zoeken en hij verheft zijn stem of fluistert bij de benaming (tasmiyya) vóór het lezen van de Fatiha bij iedere gebedseenheid (aanbevolen).
 • Hij leest de Fatiha (het eerste hoofdstuk uit de Koran) bij ieder verplicht en vrijwillig gebed (verplicht) of er nu een imam bij is of dat hij alleen is. Wat betreft als hij iemand navolgt , dan leest hij bij het fluisteren van de imam en hij luistert bij het stem verheffen.
 • Hij leest een hoofdstuk uit de Koran of iets uit de Koran na het eerste hoofdstuk in de eerste twee gebedseenheden (aanbevolen).
 • Hij zegt “God is de grootste” (aanbevolen), buigt naar voren (verplicht) met de handen opgeheven (aanbevolen) en hij zegt een lofprijzing (aanbevolen) en blijft rusten in buiging (verplicht).
 • Hij heft zich op vanuit de buiging en richt zich op tot staan (verplicht) en hij zegt “God verhoort degene die Hem prijst. Onze Heer, voor U is alle lof” met het opheffen van de handen (aanbevolen).
 • Hij zegt “God is de grootste” en knielt voorover op de grond (verplicht) met het in acht nemen van het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) in de manier van voorover knielen. En hij herhaalt zijn lofprijzingen (aanbevolen).
 • Hij zegt “God is de grootste” (aanbevolen), hij heft zijn hoofd op en gaat zitten (verplicht) met het in acht nemen van het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem), vervolgens zegt hij “God is de grootste” (aanbevolen), knielt voorover (verplicht), zegt “God is de grootste” (aanbevolen) en gaat staan vanuit de knieling, de handen opgeheven voor de voeten (aanbevolen) om aan het tweede gebedsdeel te beginnen.
 • Het tweede deel doet hij zoals het eerste deel en op het eind gaat hij zitten voor de eerste uitspraak van getuigenis (tashahhud) en hij bidt volgens het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) (aanbevolen).
 • In het derde en vierde deel volstaat hij met het zachtjes lezen van het eerste hoofdstuk. Zelfs als het een gebed is dat men hardop verricht, dan gaat hij vervolgens zitten voor de laatste uitspraak van getuigenis (verplicht) en hij bidt volgens de Gezant Gods (vrede zij met hem) (aanbevolen), en hij doet een smeekbede vóór de begroeting zoals gewenst, en het beste is om een smeekbede te doen zoals een algemeen bekende smeekbede.
 • Hij groet naar rechts (verplicht) en vervolgens naar links (aanbevolen) en vermeerdert zijn gedenken en traditie na het begroeten (aanbevolen).

Abu Huraira (moge God tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat hij zei: “een man kwam de moskee binnen en hij ging bidden. Daarna kwam hij naar de Profeet (vrede zij met hem), en groette hem. En hij beantwoordde zijn begroeting en zei toen: “ga terug en bid want je hebt niet gebeden”. Hij ging terug, deed dat drie keer. Hij zei: dat hij zei: “Voorwaar degene die jou met de waarheid heeft gestuurd, ik weet niet beter dan dit. Dus leer het mij”. Hij zei toen: “Als je rechtop staat om te bidden, zeg dan “God is de grootste” en reciteer wat je kan uit de Koran. Dan buig je totdat je kalm bent geworden, en ga je weer rechtop staan. Dan kniel je tot de kalmte tot je komt. En dan richt je je op totdat je zit, in ruststand. Vervolgens kniel je weer tot ruststand. Doe dat vervolgens in je hele gebed zo”.  Overgeleverd door Ahmad, en de twee sheikhs (al-Bukhaari & Muslim).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close