Het Vasten

Het vasten in de Heilige Koran

God de Verhevene heeft gezegd:

{Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die voor jullie waren –misschien zullen jullie godvrezend zijn-  voor een bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. En zij die er wel toe in staat zijn (maar het niet doen) hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten. De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad en het reddende onderscheidingsmiddel. Wie van jullie aanwezig is in de maand die moet erin vasten en als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. God wenst het jullie gemakkelijk te maken en niet moeilijk. Maakt het aantal dus vol en verheerlijkt God. Misschien zullen jullie dank betuigen. Wanneer Mijn dienaren jou naar Mij vragen: Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van iemand die bidt, wanneer hij Mij aanroept. Zij moeten Mij dus gehoor geven en in Mij geloven. Misschien zullen zij de goede weg inslaan. Het is jullie toegestaan in de nacht van de vasten omgang met jullie vrouwen te hebben; zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar. God weet dat jullie jezelf bedriegen, dus heeft Hij zich genadig tot jullie gewend en jullie vergeven. Hebt dus nu gemeenschap met haar en streeft naar wat God jullie heeft voorgeschreven. Eet en drinkt totdat voor jullie de morgenschemering de witte draad van de zwarte draad te onderscheiden is. Vast dan volledig tot aan de nacht. En hebt geen gemeenschap met haar, terwijl jullie in de moskeeën verblijven. Dat zijn Gods beperkingen. Komt die niet te na. Zo maakt God Zijn tekenen aan de mensen duidelijk. Misschien zullen jullie godvrezend worden} (al-Baqara: 183-187)

 

Uitleg van de termen:

 • Voorgeschreven aan jullie: verplicht voor jullie
 • Een bepaald aantal dagen: dat is de maand Ramadan
 • Een aantal (andere dagen): het is verplicht is voor de moslim om naderhand een aantal andere dagen te vasten voor de dagen waarop men het vasten heeft verbroken tijdens de Ramadan
 • Zij die er wel toe in staat zijn: zij die het aankunnen te vasten maar met moeite, of het niet aankunnen zoals bejaarden, zwangere of zogende vrouwen
 • Vervangende plicht: degenen die het vasten verbreken (en eruit weggaan) moeten een vervangende plicht doen, dat is een behoeftige per dag voeden
 • Iemand die uit zichzelf iets (goeds) doet: meer voedsel geven of vasten en voedsel geven
 • Het reddende onderscheidingsmiddel: dat wat geldig van ongeldig onderscheidt
 • Wie van jullie aanwezig is in de maand: degene die goed bij zinnen, volwassen en een inwoner is als de Ramadan begint
 • Maakt het aantal dus vol: maak het vasten in de maand Ramadan af en vast de dagen die je hebt verbroken na afloop van de maand
 • Omgang te hebben met jullie vrouwen: een metafoor voor geslachtsgemeenschap hebben
 • (Dat) jullie jezelf bedriegen: dat jullie haar beschouwen als overspelige echtgenote vanwege haar zin in eten, drinken en geslachtsgemeenschap in de nacht ondanks het verbod daarop
 • Dus heeft Hij zich genadig tot jullie gewend: heeft Hij deze zware belasting voor jullie gemakkelijker gemaakt
 • Hebt dus nu gemeenschap met haar: een metafoor voor geslachtsgemeenschap hebben
 • En streeft naar: verlangen naar
 • Totdat voor jullie de morgenschemering de witte draad van de zwarte draad te onderscheiden is: de witte draad staat voor de dag en de zwarte voor de nacht
 • Tot aan de nacht: tot zonsondergang
 • Verblijven: degenen die langdurig in de moskee verblijven, i’tikaaf verrichten; dat wil zeggen het verblijven in de moskee met de intentie tot aanbidding. En het is niet toegestaan voor degene die dat doet om geslachtsgemeenschap te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close