De Bedevaart

Het bezoek aan al-Medina al-Munawwara

Volgens Sa’id ben al-Musayyib, Abu Huraira (moge God tevreden over hem zijn) en volgens de Profeet (vrede zij met hem) is er gezegd: “Bereid jezelf niet voor op een reis, behalve naar drie heilige moskeeën: de Masjid al-Haraam (Mekka), deze Masjid (Medina) en de Masjid al-Aqsa (Jeruzalem)”. Overgeleverd door de twee sheikhs en Abu Daawud. Volgens Djaabir (moge God tevreden over hem zijn) is het zo dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “een gebed in mijn moskee is beter dan duizend gebeden waar dan ook, behalve als het de Heilige Moskee (Masjid al-Haraam) is, een gebed daar is beter dan 100.000 gebeden waar dan ook”. Overgeleverd door Ahmad met een geldige overleveringsketen. Volgens Anas ben Malik is het zo dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “wie veertig gebeden verricht in mijn moskee, voor hem zal geen gebed verloren gaan. Voor hem is een vrijwaring van het vuur en de bestraffing, en hij wordt vrijgesteld van huichelarij”. Overgeleverd door Ahmad en al-Tabarani met een geldige overleveringsketen.

Daarom is het aanbevelenswaardig voor de moslim om een bezoek te brengen aan Medina met de intentie om de moskee van de Profeet (vrede zij met hem) te bezoeken en er het gebed in te verrichten, en met de intentie naar het graf te gaan van hem en zijn metgezellen Abu Bakr en ‘Umar (moge God tevreden over hen zijn). Het bezoek is aanbevelenswaardiger voor of na het uitvoeren van de rituelen van de bedevaart. Als de moslim aankomt in Medina dan is het aan te bevelen om de grote wassing te verrichten, zich te parfumeren en de mooiste kleren aan te trekken en vervolgens naar de moskee te gaan van de Gezant Gods (vrede zij met hem) en binnen te treden met de rechtervoet eerst terwijl hij zegt: “Ik zoek toevlucht bij God de Almachtige, bij Zijn Eer en Glorie, en de eeuwige Macht, tegen de vervloekte Duivel. In de naam van God, Zegen Muhammad en zijn familie, O, God, vergeef me mijn zonden en open voor mij de poorten van Uw Barmhartigheid”. Vervolgens komt hij bij de Gezegende Tuin en dat is wat er tussen zijn huis en preekstoel is. En de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft het zo genoemd vanwege de tuin van het Paradijs, zoals overgeleverd is door al-Bukhaari. Hij bidt er dan twee gebedsdelen ter begroeting van de moskee, als hij niet kan bidden op enig andere plaats dan ook, dan richt hij zich naar het heilige graf, met zijn gezicht naar voren en zijn rug naar de qibla, en hij begroet de Gezant Gods (vrede zij met hem) en bidt voor hem alsof hij voor zijn familie bidt. Daarna begroet hij Abu Bakr al-Sadiq, daarna ‘Umar ben/ibn al-Khattaab, en vervolgens keert hij om en richt hij zich tot de qibla en doet hij een smeekbede voor zichzelf en de moslims zoals hij zelf wil, en dan vertrekt hij.

Men moet vermijden te vegen over de stenen, de muren te kussen, de stem te verheffen en de omheining vast te pakken. Zoals het ook niet toegestaan is om een rondgang om het graf te maken van de Gezant Gods (vrede zij met hem). Het is aanbevelenswaardig om de bezienswaardigheden van Medina te bezoeken en zoals bekend ook zijn graf, een bezoek aan een van de martelaren, een bezoek aan de moskee Quba’ en er te bidden, en de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “wie zich reinigt in zijn huis en vervolgens naar de moskee Quba’ komt en er gaat bidden, voor hem is er een beloning alsof hij de kleine bedevaart heeft gedaan”. Overgeleverd door Ahmad, al-Nasaa’i, Ibn Maajah en al-Haakim. En er is gezegd dat het een geldige overleveringsketen was.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close