Voor Kinderen

Het begin van het profeetschap

Mohammed hield ervan om zich soms dagenlang terug te trekken in een grot in de eenzaamheid van de bergen. Dan dacht hij na over Allah en de schepping van de wereld. Hij vereerde nooit de zelfgemaakte afgoden die door de mensen van zijn stam aanbeden werden. Mohammed wist dat er alleen één God is die hij moest aanbidden.

Toen Mohammed 40 jaar oud was, trok hij op een dag weer naar de grot in de berg Hira, waar hij wel vaker mediteerde. Daar zou hij iets meemaken, dat zijn leven volkomen zou veranderen. Toen hij in de stille grot was, verscheen er plotseling een engel voor hem. Deze zei tegen hem: “Lees!” “Ik kan niet lezen,” antwoordde Mohammed. Nu greep de engel hem stevig vast, zodat hij bijna geen adem meer kon halen en zei opnieuw: “Lees!” Weer antwoordde Mohammed: “Ik kan niet lezen,” waarna de engel hem nog steviger vastpakte en zei: “Lees!”

Toen Mohammed voor de derde keer antwoordde, dat hij niet kon lezen, greep de engel hem zo stevig vast, dat hij het bijna niet meer uithield. Mohammed begon nu echt bang te worden. Maar toen liet de engel hem weer los en zei: “Lees in de naam van uw Heer, de Schepper.’’ “Die de mens uit geronnen bloed schiep.’’ “Verkondig, want uw Heer is de Eerbiedwaardigste,’’ “Die (de mens) door middel van de pen onderwees.’’ “Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende.”Deze woorden van Allah griften zich meteen diep in het hart van Mohammed.

Een tijd lang stond Mohammed te trillen van angst. Toen vluchtte hij in paniek weg van de grot. Maar daar klonk opeens de stem van de engel weer: “O Mohammed, jij bent de boodschapper van Allah en ik ben Djibriel.” Overal waar hij keek, zag Mohammed de engel verschijnen.

Uiteindelijk verdween de engel en Mohammed haastte zich naar huis. Chadiedja merkte meteen dat er iets met haar man gebeurd was. “Wikkel mij in, wikkel mij in!” zei hij met trillende stem. Terwijl zijn vrouw hem liefdevol toedekte, vertelde Mohammed haar wat hij had meegemaakt. Chadiedja probeerde hem te kalmeren en verzekerde haar man dat Allah hem nooit in de steek zou laten. Zij had een sterk geloof in Allah en was de eerste die in het profeetschap van Mohammed geloofde.

Chadiedja besloot om een bezoek te brengen aan haar neef Waraqa ibn Naufal, een schriftgeleerde. Zij vertelde hem wat Mohammed in de grot was overkomen. Waraqa was ervan overtuigd, dat Mohammed de boodschapper van Allah was. Hij zei: “Het was dezelfde engel die eens bij de profeet Moesa kwam om hem de boodschap van Allah over te brengen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close