Wetgeving

Goede bedoelingen maken hetgeen Haram is nog niet acceptabel.

In al zijn wetgevingen en morele bevelen legt de Islam grote nadruk op de nobelheid van gevoelens, verhevenheid van doelen en zuiverheid van bedoelingen.

De Profeet (vzmh) zei:

“De daden worden naar intentie beoordeeld en iedereen wordt naar intentie beloond.”26

Inderdaad worden in de Islam routinebezigheden van het dagelijks leven en wereldlijke zaken door goede intenties omgevormd tot handelingen van aanbidding en verering van Allah. Dat houdt in, dat wanneer men voedsel eet met de bedoeling in leven te blijven en het lichaam te sterken opdat men in staat zal zijn om de verplichtingen tegenover de Schepper en andere mensen na te komen, wordt zijn eten en drinken als een daad van aanbidding van Allah Ta’ala beschouwd. En als men van seksuele gemeenschap met zijn vrouw geniet, een kind wil en zichzelf en zijn vrouw zuiver wil houden, dan wordt het als een daad van aanbidding beschouwd, die in het hiernamaals een beloning verdient. Hierover heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

“Als je lusten met je vrouw bevredigt, dan wordt dat als een daad geteld, die een beloning verdient. Degenen die naar hem luisterden zeiden: “Boodschapper van Allah, hoe kan dat nou, dat iemand zijn lusten bevredigt en ervoor beloond wordt?” De Profeet (vzmh) antwoordde: “Zou het niet zondig voor hem zijn als hij zijn lusten op een verboden manier bevredigde? Daarom wordt hij beloond als hij het op een geoorloofde manier doet.”27

Hij zei ook:

“Iedereen die de geoorloofde dingen van de wereld wenst en zichzelf van zonden onthoudt, voor zijn familie werkt en voor zijn buren zorgt, zal zijn Heer ontmoeten met een gezicht, dat schijnt als de volle maan.”28

Op deze manier wordt elke geoorloofde handeling van een gelovige, die van een goede bedoeling vergezeld gaat, een daad van aanbidding. Maar in het geval van het Harame is het anders: het blijft Haram, hoe goed men het ook bedoeld heeft, hoe loffelijk het streven of hoe eerbaar het doel ook is. De Islam stemt er nooit mee in om een Harammiddel voor een loffelijk doel te gebruiken.

Er wordt juist op aangedrongen dat niet alleen het doel eerbaar moet zijn maar ook de middelen die ervoor gekozen worden. “Het doel heiligt de middelen,” is geen stelregel van de Sharia net zomin als het: “Bescherm je rechten; zo nodig door overtreding.” Dit zou ook nooit kunnen want de Sharia vereist dat het recht alleen door goede middelen beschermd wordt.

Als iemand zich door woeker, valsheid in geschrifte, gokken of op enig andere ongeoorloofde manier verrijkt en dit geld gebruikt om een moskee te bouwen, een liefdadigheidsinstituut op te richten of een ander goed werk te doen, dan zal de schuld van de daad die Haram was, niet van hem worden afgenomen, omdat hij een goed einddoel had.

In de Islam hebben goede doelen en goede bedoelingen geen resultaat in het verminderen van de zondigheid van zaken, die Haram zijn. Dit is wat de Profeet (vzmh) ons hierover leerde. Hij zei:

“Allah is goed en accepteert niets anders dan het goede, en Allah heeft de gelovigen bevolen, net zoals Hij Zijn boodschappers bevolen heeft;

“O gij boodschappers, eet alles wat goed is en doe goede daden, waarlijk Ik weet wat gij doet.” (Q.23:51)

Hij zei ook:

“O gij de gelooft, eet van de goede dingen die Wij u gegeven hebben.” (Q.2:172)

De Profeet (vzmh) zei toen:

“Een man reist ver, ongekamd en met stof bedekt (voor de hadj, umrah o. i.) heft zijn handen ten hemel (zeggend): “O Heer,O Heer!” Terwijl hij Haram voedsel at en Haram drinken dronk; kleren droeg, die Haram waren en zichzelf door Harame middelen onderhield. Hoe zouden dan zijn gebeden verhoord kunnen worden?”29

Hij zei ook:

“Als iemand door Harame middelen rijkdom verkrijgt en daarvan weggeeft in liefdadigheid, is er geen beloning voor hem en de zonde blijft.”30

En hij zei:

“Als iemand eigendom verwerft door Harame middelen en hij geeft dit weg in liefdadigheid, dan zal dit niet (door Allah) geaccepteerd worden; als hij het uitgeeft rust er geen zegen op; en als hij het na zijn dood achterlaat zal het zijn provisie voor het uur zijn. Allah Ta’ala zal zeker geen slechte daad met een andere slechte daad uitwissen, maar Hij vernietigt een slechte daad door een goede. Een onreine zaak veegt geen andere onreine zaak uit.”31

 

Yusuf al Qaradawi

SHAYKH YUSUF AL QARADAWI,1926, IS EEN TOONAANGEVEND ISLAMITISCHE THEOLOOG. HIJ STUDEERDE AF AAN HET USUL UD-DEEN (THEOLOGIE) FACULTEIT VAN HET AL AZHAR UNIVERSITEIT IN 1953. HIJ BEHAALDE ZIJN LERAARCERTIFICAAT IN 1954 EN WERD IN 1974 PH.D. (DOCTOR IN WETENSCHAPPEN). HIJ WERD ONDER ANDERE BEKEND DOOR ZIJN WEKELIJKSE PROGRAMMA, WETGEVING EN HET LEVEN (SHARIA WAL HAYAT), DAT UITGEZONDEN WORDT OP ALJAZEERA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close