Wiskunde

Islam en Wiskunde

Het is interessant om aan te geven dat Islaam de mensheid sterk aanzet om het universum te bestuderen en te verkennen. Bijvoorbeeld, de heilige Qor’aan zegt: “Wij (Allah) zullen jullie (mensheid) onze tekenen/patronen laten zien in de horizonnen/universum en in jullie zelf totdat je overtuigt bent, dat de openbaring de waarheid is.”  [Qor’aan, 14:53] Deze uitnodiging om te verkennen en te zoeken, maakte Moslims geïnteresseerd in astronomie, wiskunde, scheikunde en andere wetenschappen, en ze hadden een erg helder en standvastig begrip van de overeenkomstige geometrie, wiskunde en astronomie. De Moslims verzonnen het symbool voor het nulpunt (Het woord “cipher” (cijfer) stamt af van het Arabische sifr), en zij hebben de getallen in het decimaal systeem geordend – zoals ze in het engels zeggen: base “10”. Bovendien verzonnen ze ook het symbool om een onbekende grootheid uit te drukken, bijvoorbeeld met behulp van variabelen zoals x.…
Close