Reinheid

Wassing met aarde (tayammum)

De definitie en de rechtmatigheid ervan. De bedoeling hebben om de wassing met schone aarde te doen, het op een specifieke manier te gebruiken, en met de intentie zich voor te bereiden op het gebed enzovoorts. De Verhevene heeft gezegd: {en als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen. God is lankmoedig en vergevend}(al-Nisa:43). De wassing met aarde doet men in de plaats van de kleine en de grote wassing op dezelfde manier als de andere twee. De reden wanneer de wassing met aarde is toegestaan.  De reden dat de wassing met aarde is toegestaan is het niet aanwezig zijn van water…

Rechtsregels over water

Ten eerste: het water kan verdeeld worden in vier categorieën:   –          Natuurlijk water (mutlaq): zoals regenwater, bronwater, rivierwater en zeewater. Dit is rein van zichzelf. –          Gebruikt water (musta’mal): water dat van de ledematen stroomt bij het doen van de kleine wassing en wasgelegenheden. Dat wordt niet werkelijk onrein. En het is rein volgens overeenstemming van de schriftgeleerden en niet rein volgens de meerderheid. –          Water dat vermengd is met iets reins, zoals zeep en azijn. Zo lang de vermenging maar een beetje is verandert de categorie water niet. Het is rein volgens enkelen bij de Hanafieten en niet rein volgens de Shafi’ieten en de Malikieten. –          Water wat in aanraking is gekomen met iets onreins, waardoor de kleur, de smaak of de geur verandert; dat is onrein. En…

Onreinheid en het wegnemen daarvan

Ten eerste: onreinheid; dat is de viezigheid waarvan de moslim verplicht is zich ervan te ontdoen en hetgeen te wassen wat ermee in aanraking is geweest. Soorten:  Urine en ontlasting van mensen en urine en ontlasting van dieren, waarvan men het vlees niet eet. De urine en uitwerpselen van de dieren, die wel gegeten worden,  zijn onrein volgens de Hanafieten en de Shafi’ieten. En rein volgens de Malikieten en de Hanbalieten. Afscheiding, dat is het witte, kleverige water dat komt bij het denken aan geslachtsgemeenschap of iets dergelijks. Voorvocht (al-wadi), dat is het witte water dat na het urineren komt. Het stromende bloed, een beetje bloed daar is er vergeving voor. Volgens de Shafi’ieten is er vergeving bij bloed van vlooien en zweren, normaal gesproken is dat maar een beetje.…

Menstruatie, postnatale bloeding en de staat van onreinheid na geslachtsgemeenschap

Menstruatie: het bloed dat normaal gesproken uit een vrouw komt. Het minimum is één dag en nacht volgens de Shafi’ieten en drie dagen volgens de Hanafieten en het maximum is zeven dagen. Volgens de Hanafieten is het maximum 10 dagen en 15 dagen volgens de Shafi’ieten. Als het bloeden hierna voortduurt dan wordt dit ‘istihadah’ genoemd. Postnatale bloeding: dat is het bloed dat uit een vrouw komt na een bevalling. Er is geen minimum, maar veertig dagen is het maximum. Volgens de traditie van ‘Umm Salma: “de vrouwen met een postnatale bloeding wachtten 40 dagen ten tijde van de Profeet (vrede zij met hem)”. Overgeleverd door de vijf (geleerden), behalve al-Nasaa’i. Volgens de Shafi’ieten is het maximum 60 dagen, men beschouwt 40 dagen als het meest gebruikelijke. De mens wordt…

De grote wassing (ghusl)

De grote wassing is het overgieten van schoon, rein water zodat het hele lichaam bedekt wordt. De oorsprong van de rechtsgeldigheid ligt in de woorden van de Verhevene: {En als jullie onrein zijn, reinigt jullie dan}(al-Ma’ida:6). Ten eerste: de redenen die de grote wassing vereisen: Zaadlozing bij mannen of vrouwen uit genot of lust, tijdens de slaap of het wakker zijn. Volgens de traditie van de Gezant Gods (vrede zij met hem): Water (ghusl) is het gevolg van water (sperma). Overgeleverd door Muslim. De drie imams zijn het hier  mee eens. Hierop is gebaseerd dat de grote wassing niet vereist is als er sperma uitkomt zonder genot, vanwege ziekte, kou of vermoeidheid of iets wat daarop lijkt. De Shafi’ieten zeggen dat de grote wassing vereist is bij elke zaadlozing, om…

De kleine wassing (wudu’)

Ten eerste: de definitie, de rechtmatigheid en de verdienste: De kleine wassing: dat is het reinigen met het daarvoor bestemde water volgens de woorden van de Verhevene: {Jullie die geloven! Wanneer jullie je voor de salaat opstellen, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en (wast) jullie voeten tot de enkels}(al-Ma’ida:6). En de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): God accepteert het gebed niet van iemand die onrein is vanuit zijn afscheidingswegen, totdat die de kleine wassing heeft gedaan. Overgeleverd door de twee sheikhs. (al-Bukhaari & Muslim) Over Abu Huraira (moge Allah tevreden over hem zijn) is vermeld –over de verdienste van de kleine wassing- dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd:”Zal ik jullie informeren…
Close