Het Vasten

Het vasten in de Heilige Koran

God de Verhevene heeft gezegd: {Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die voor jullie waren –misschien zullen jullie godvrezend zijn-  voor een bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. En zij die er wel toe in staat zijn (maar het niet doen) hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten. De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad en het reddende onderscheidingsmiddel. Wie van jullie aanwezig is in…

Regels over het vasten

Ten eerste: de definitie van het vasten en de rechtsgeldigheid Het vasten is het zich onthouden van geneugten, met de intentie dat te doen vanaf de eerste ochtendschemering tot zonsondergang. God de Verhevene heeft het vasten in de maand Ramadan opgelegd aan de moslims in het tweede jaar hidjra, twee nachten gedurende de maand Sha’ban. De regels met betrekking tot het vasten gingen geleidelijk vooruit in drie fases: Het was een plicht om te vasten naar keuze. Wie wilde, die vastte en wie niet wilde, die vastte niet. Als men in staat was had men de vervangende plicht armen eten te geven. Dat heeft de Verhevene gezegd {En zij die er wel toe in staat zijn (maar het niet doen) hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen} (al-Baqara: 184).…

Soorten vasten

Ten eerste: het verplichte vasten: Dit omvat het volgende: Het vasten tijdens de maand Ramadan ieder jaar. Volgens de woorden van de Verhevene: {Wie van jullie aanwezig is in de maand, die moet erin vasten} (al-Baqara:185). Het vasten als boetedoening: Boetedoening voor het per ongeluk doden. Dat is twee opeenvolgende maanden vasten volgens de woorden van de Verhevene: {En als iemand per abuis een gelovige doodt dan geldt de vrijlating van een gelovige slaaf en bloedgeld dat wordt overhandigd aan zijn familie, behalve als het door hen als aalmoes wordt geschonken. Als hij tot mensen behoorde die vijanden van jullie zijn, terwijl hij wel gelovig was, dan geldt als vergelding de vrijlating van een gelovige slaaf, maar als hij tot mensen behoorde met wie jullie een verdrag hebben, dan bloedgeld…

Speciale regels (van het vasten) in de maand Ramadan

Ten eerste: de verdienste van de maand Ramadan, en het vrezen voor het verbreken ervan. De Gezant van God (vrede zij met hem) heeft gezegd: “wie Ramadan doet in geloof en rekening houdend met de beloning in het hiernamaals, hem worden zijn zonden vergeven”. Overgeleverd door Ahmad en de metgezellen van de Sunan. En hij zei ook: “Als de Ramadan is gekomen gaan de poorten van het paradijs open en sluiten de poorten van het hellevuur. De satans worden vastgeketend en een omroeper zal aankondigen: “O, jij die het goede verlangt, kom naar voren en o, jij die het slechte verlangt, doe dat niet (kom niet naar voren)”. Overgeleverd door de vijf (geleerden), behalve Abu Daawud. Hij (vrede zij met hem) zei ook: “God de Verhevene heeft gezegd: elke goede…
Close