De Zakaat

De definitie van zakaat, de rechtsregels en de verboden

De definitie Zakaat is een afgesproken deel van de bezittingen waarover God de Verhevene heeft bevolen dat het genomen moet worden en besteed aan de rechthebbenden. Zakaat wordt ook wel aalmoes genoemd. De Verhevene zei:{ …de aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen…}(al-Tawba: 60). En met de aalmoes wordt hier de verplichte zakaat bedoeld en dit is geen vrijwillige gift. Al-Mawardi zei: “een aalmoes is zakaat en zakaat is een aalmoes, de naam verschilt, maar de betekenis is hetzelfde”. De oorsprong De verplichting van de zakaat kreeg zijn definitieve vorm in al-Madina al-Munawwara. De nisaab (minimum hoeveelheid goederen waarover zakaat betaald moet worden) en de hoeveelheid werden vastgesteld. En de bezittingen waarover het verplicht is, en de banken die het moeten (in-)wisselen. En de staat is verantwoordelijk voor de…

De doelen van de zakaat en de oorsprong ervan

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam. In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen. De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op…

Voorwaarden voor de verplichting van zakaat

Persoonlijk: dat hij een moslim is.   De rechtsgeleerden hebben consensus bereikt dat de zakaat verplicht is voor de volwassen, verstandelijk gezonde moslim, en dat het niet verplicht is voor de niet-moslim. Omdat het één van de zuilen van de islam is. De Gezant Gods (vrede zij met hem) zei tegen Mu’ad ben Djabal toen hij hem naar Yemen zond: “en bericht hen dat God hun verplicht heeft een aalmoes te nemen van hun rijkdommen en het terug te geven aan de armen”. Allen waren het erover eens. Het is dus een verplichting die niets van de mensen eist totdat ze de islam zijn binnen gegaan. En ondanks dat de zakaat de maatschappelijke belasting is heeft de hele gemeenschap er profijt van, hoewel het ook een islamitische verplichting is. De…

Zakaat over de veestapel

De belangrijkste dieren van het vee zijn: kamelen, koeien en schapen. Wij zullen eerst ingaan op de bepalingen van de zakaat erover en zo ook over de dieren: Ten eerste: de vier voorwaarden van zakaat over vee: het bereiken van de rechtsgeldige nisaab; en dat is 5 kamelen, 30 koeien en 40 schapen. er is maar één maal per jaar zakaat volgens de voorbijgaande jaartelling. dat het vee vrij is, dat wil zeggen dat ze kunnen grazen in de wei, meerdere dagen in het jaar. En het gevoederde dier, dat wil zeggen welke gevoederd wordt door de eigenaar, daarover is geen zakaat verplicht behalve bij de Malikieten. dat het vee niet werkt, dat wil zeggen dat ze niet gebruikt worden bij het ploegen van de grond en irrigeren van de…

Zakaat over landbouwrijkdommen

Ten eerste: de verplichting: De zakaat over gewassen en vruchten is verplicht met de hierna volgende bewijzen: De Koran: {jullie die geloven! Geeft ook bijdragen van de goede dingen die jullie verworven hebben en ook van wat Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht. Weest er niet op uit om wat er slecht van is als bijdrage te geven; jullie zouden het zelf alleen maar nemen als jullie de ogen ervoor zouden sluiten}(al-Baqara: 267). {En hij is het die tuinen heeft laten ontstaan met en zonder latwerk om te stutten en palmen en landbouwgewassen met verschillende vruchtopbrengst en olijf- en granaatappelbomen die deels wel en deels niet op elkaar lijken. Eet van de vruchten ervan, wanneer zij vrucht dragen en geeft wat ervan verplicht is op de dag van…

Zakaat over goud, zilver en geld

Het eerste: zakaat over geld Het is verplicht volgens de volgende bewijzen: de Koran: {en hun die goud en zilver oppotten en geen bijdrage op Gods weg geven. Zeg hun een pijnlijke afstraffing aan}(al-Tawba: 34). Met goud en zilver wordt hier bedoeld: het geld, volgens de woorden van Hem: {die hun (goud en zilver) oppotten}En dat wat wordt opgepot is geld. de Sunna: “geen eigenaar van kostbaarheden die niet zijn zakaat afdraagt zal gespaard blijven. De kostbaarheden zullen worden verhit in het Hellevuur en er zullen dan platen van worden gemaakt. Zijn voorhoofd en zijden zullen ermee worden gemerkt en dichtgeschroeid totdat God op een dag, even lang durend als 50.000 jaar, oordeelt over Zijn dienaren. Hij zal zijn weg naar het Paradijs of naar de Hel vinden”. Overgeleverd door…

Zakaat over handelsrijkdommen

Het handelsvermogen of handelsgoederen, zoals de rechtsgeleerden het noemen, dat is wat bedoeld is voor verkoop of inkoop met het plan om winst te maken, zoals apparaten, dingen (boedel), kleding, etenswaren, sieraden, edelstenen, dieren, planten, vastgoed en andere zaken… Ten eerste: de verplichting ervan. Zakaat over handelsgoederen is verplicht met de hierna volgende bewijzen: de Koran: {Jullie die geloven! Geeft ook bijdragen van de goede dingen die jullie verworven hebben…}(al-Baqara: 267). De betekenis van “goede dingen” is hier: handelswinst, zoals de meeste Korancommentators zeggen en onder hen al-Hasan, Mujahid, al-Tabari, al-Razi, en anderen. En ook de verzen die zakaat verplicht stellen over geld in het algemeen omvatten handelsvermogen als niet het tegendeel bewezen wordt. de Sunna: volgens Samurra ben Djundub: “de Gezant Gods (vrede zij met hem) beval ons een…

Zakaat over de rijkdommen van delfstoffen

De meeste schriftgeleerden zijn het erover eens dat er over delfstoffen die uit de grond gehaald worden een vastgesteld recht is, volgens de woorden van de Verhevene: {Jullie die geloven! Geeft ook bijdragen van de goede dingen die jullie verworden hebben en ook van wat Wij voor jullie hebben voortgebracht}(al-Baqara: 267). En delfstoffen zijn dat wat God voor ons uit de aarde heeft voortgebracht. We vatten het hierna samen in de belangrijkste rechtsregels: Het vaststaande recht behandelt alle soorten delfstoffen die uit de aarde worden gehaald, ongeacht of het droge, harde materie is, of vloeibaar, of dat het geschapen is in de natuur of niet. Dit volgens de rechtsscholen van Hanbal en Shi’a.(=Shi’ieten) De hoeveelheid van het vaststaande recht is 1/5 volgens de Hanafieten, volgens de woorden van de Gezant…

Zakaat over zaken die winst opleveren

Tegenwoordig zijn er nieuwe soorten (van bezit). Het levert winst op aan de eigenaren. En dat bestond niet in het verleden of het was zeldzaam. Door de rechtsgeleerden wordt er geen regel verklaard betreffende zakaat hierover. Tot deze nieuwe soorten (bezit) behoren flatgebouwen die verhuurd worden, kleine en grote auto’s, gigantische fabrieken, vliegtuigen, schepen, het houden van koeien voor productie van zuivelproducten, kippen en nog veel meer. Deze soorten van bezit beslaan miljoenen, het levert enorme winsten op. Er verrijzen zeer welgestelde personen of gigantische firma’s. Is daar verplichte zakaat over? Hoeveel is dat? En wat is de nisaab? Yusuf al-Qardawi verzamelde deze voorbeelden onder de naam al-mustaghilaat (lett: de zaken die winst opleveren) en dat zijn bezittingen die winst opleveren voor de eigenaars ervan door middel van verhuur van…
Close