Geloofsleer

De zuilen van de Islam

Aboe c Abdur-Rahman c Abdullah ibnoe c Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:“De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.” (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim)

Uitleg:

In deze overlevering maakt de Profeet duidelijk dat de Islam te vergelijken is met een bouwwerk dat een persoon van schaduw voorziet en zowel interne als externe bescherming biedt. De Profeet vertelt dat de Islam op vijf zuilen is gebouwd, namelijk:

  1. Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.
  2. Het verrichten van het gebed.
  3. Het betalen van de zakaah (armenbelasting).
  4. Het vasten in de maand Ramadan.
  5. Het verrichten van de Haddj (bedevaart) naar het Heilige Huis in Mekka.

In de vorige overlevering van c Omar ibnoel-Khattaab worden deze zaken nader uitgelegd. Wij zouden ons af kunnen vragen: “Wat is de toegevoegde waarde van deze overlevering als de inhoud ervan al in de vorige overlevering staat?” Het antwoord daarop is tweezijdig. Enerzijds komt het door het belang van het onderwerp. Imam an-Nawawi wilde dit nogmaals benadrukken. Anderzijds komt het omdat hier verklaard wordt dat de Islam op vijf (zuilen) gebouwd is, in de overlevering van c Omar wordt het niet zo geformuleerd al kun je daar hetzelfde uit opmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close