Voor Kinderen

De verovering van Mekka

In de vredestijd die na het sluiten van het verdrag ontstond, stuurde de heilige profeet brieven naar de staatshoofden om hen uit te nodigen tot de islam. Helaas duurde de vrede niet lang, want na ongeveer twee jaar verbraken de Qoeraish het verdrag van Hoedaibiya. Zij vielen namelijk een stam aan die de islam had aanvaard.

Een enorm moslimleger trok daarop naar Mekka. Daar aangekomen liet de profeet grote vuren aanleggen. De Mekkanen werden nu bang en zagen in dat het zinloos was om te vechten. Omdat de profeet van plan was om de stad zonder bloedvergieten te veroveren, zei hij: “Iedereen die zich in het huis van Aboe Soefiyan, zijn eigen huis of op het plein rond de Ka’aba bevindt, zal veilig zijn!” De Mekkanen gaven zich over en de moslims trokken de stad binnen.

De profeet riep alle Mekkanen bij elkaar en vroeg: “Hoe denken jullie, dat ik je zal behandelen?” Zij antwoordden: “Wij verwachten het goede, want jij bent een nobele broeder en een edele neef van ons!” Waarop de profeet zei: “Sta op en ga, want jullie zijn vrij!” De Qoeraish waren opgelucht, want hoe vaak hadden zijzelf de moslims vroeger niet getreiterd, gemarteld of gedood? Maar de goedhartige profeet had hen dit allemaal vergeven!

Daarna ging de heilige profeet naar de Ka’aba en verpletterde alle stenen en houten afgodsbeelden die daar stonden en voor lange tijd door de Qoeraish aanbeden waren. Het moment was aangebroken, dat zelfs de trotse stamleiders zich tot de islam hadden bekeerd en dat ze alleen de ene God aanbaden.

Het nieuws van de verovering van Mekka drong tot ver in het land door en overal werden mensen moslim.

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close