De Bevrijding

De Schepping

De mens is volgens de Heilige Koran een biologisch wezen, net als andere wezens; planten en dieren. Bepaalde eigenschappen onderscheiden hem van andere wezens. De Mens is geschapen uit twee totaal verschillende elementen:

1. KLEI (modder) in verscheidene vormen:

  • Aarde (stof):  En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij u uit stof schiep; en ziet! gij zijt mensen die zich kunnen verspreiden.[Ar-Roem, 20]
  • Modder (aarde gemengd met water): Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;[Al-Mominoen, 12]
  • Ham’a Masnun (modder beïnvloed door lucht): Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm gewrocht. [Al-Hidjr, 26]
  • Tinun lazib (modder nadat het aan vuur werd blootgesteld): Vraag hun (de ongelovigen) of zij moeilijker zijn te scheppen, dan andere (dingen) die Wij hebben geschapen. Voorzeker, Wij hebben hen uit vaste klei geschapen. [ As-Saaffaat, 11]
  • Kleiachtig aardewerk (modder na behandeling door vuur): Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk. [Ar-Rahmaan, 14]

2. DE GEEST VAN ALLAH ( het hoogste en kostbaarste element in het Universum). Vervolgens begon de mens zich te vermenigvuldigen op de wijze die ons allen bekend is.

  • mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. [Al-Hadj, 5]

De mens is gemaakt van twee elementen: het eerste bindt hem aan de aarde, aan de materiële wereld, de geneugten van het wereldse leven. Wanneer de mens zich aan dit element overgeeft, zal hij zich na de dood in de Hel bevinden. Het tweede element verheft de Mens hoog tot eeuwigdurend geluk. Wanneer hij de wegen ervan volgt, zal het hem gelukkig maken in het wereldse leven en hem eeuwigdurende gelukzaligheid schenken in het paradijs na de dood.

De dood wordt slechts beschouwd als een passage van één soort leven naar een ander soort leven, zoals geboorte wordt gezien als een passage van het leven in de baarmoeder naar het compleet andere leven op aarde in het oneindige universum

  • Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam, Totdat gij in uw graven afdaalt.[At-Takaasor 1-2]

God gebruikt hier het woor afdaalt, hetgeen een tijdelijk verblijf suggereert, waarna de mens naar een ander verblijf verhuist. De Heilige Koran toont dat de mens het belangrijkste element is van de drie elementen van de schepping: de mens, universum en leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close