De Bedevaart

De rituelen in chronologische volgorde

Wij willen in dit hoofdstuk de rituelen van de bedevaart samenvatten om zo de chronologische volgorde te beschouwen. En dat om het begrijpen makkelijker te maken voor de (kleine) bedevaartgangers.  Wij verdelen het in vier delen:

Ten eerste: de vaststelling van het uitvoeren van de bedevaart als men de plaatsen rond Mekka (Miqaat)  bereikt:

Voor degene die besluit de verplichte bedevaart te maken wordt aanbevolen de lopende zaken met mensen af te handelen. Neem afscheid van je vrienden. Betaal de schulden af, of stel een waarnemer aan voor het afhandelen van de zaken. Schrijf een testament en stel je ouders tevreden. Wend je af van alle zonden. Hij wenst dat zijn kosten eerlijk zijn en vrij van onduidelijkheden en zorg voor veel proviand. Geen ruzie maken over wat hij koopt voor de bedevaart in zijn land, onderweg of in de twee heilige plaatsen. Het kiezen van een vriend of een groep bedevaartgangers. Het helpen bij de bedevaart van nobele karakters. Op de groep van de bedevaart dat de ene de andere kan dragen. Hij wenst zijn tevredenheid. Als het drie of meer zijn dan is het verplicht dat één van hen de leiding nemen. En zij moeten hem gehoorzamen. Het is verplicht voor hem de regels van de bedevaart te leren, het is geen bezwaar om een boek mee te nemen over de rituelen waar de bedevaartganger op terug kan vallen.

Als hij zijn huis uit wil; gaan is het aanbevelenswaardig om twee gebedsdelen voor de reis en vervolgens te zeggen: “O, God, naar U richt ik me en bij U zoek ik bescherming, O, God, bescherm mij tegen dat wat mij verontrust en tegen dat wat mij niet verontrust, O, God, voorzie mij van godvrezendheid (taqwa) en vergeef me mijn zonden”. vervolgens afscheid nemen van de familie, de buren en de vrienden. Doe de overgeleverde smeekbedes: “Aan God aan jou vertrouw ik je geloof, datgene wat aan je toevertrouwd is en de uitkomst van je daden. Moge God jou voorzien van godvrezendheid (taqwa), jou je zonden vergeven, en jou het goede geven, waar je ook bent”. Overgeleverd door al-Tirmidhi en Abu Daawud. Als je het huis uitgaat zeg dan: “O God, ik zoek mijn toevlucht bij U opdat ik zal dwalen of gedwaald wordt, opdat ik zal zondigen of in zonden wordt gebracht, opdat ik onrecht zal plegen of onrecht wordt aangedaan en opdat ik verval in onwetendheid of in onwetendheid gesleept word. In de naam van God, ik heb mijn vertrouwen in God gesteld, er is geen macht en geen kracht buiten God de Almachtige”. Overgeleverd door de vier (geleerden).

Als je rijdt doe de smeekbede van de reis: “Lof aan God, Glorieus is Degene Die dit voor ons dienstbaar heeft gemaakt en wij hebben er geen macht over en voorwaar, tot onze Heer zullen wij zeker terugkeren…O, God, ik vraag U goedheid en vroomheid voor ons tijdens deze reis en werken dat U behaagt. O, God, verlicht deze reis voor ons en maak de afstand makkelijk (te overbruggen) voor ons. O, God U bent ons gezelschap tijdens deze reis en Degene aan Wie we de zorg over onze familie overlaten. O, God, ik zoek toevlucht bij U tegen de ontberingen van deze reis, tegen nare uitzichten en het treffen van familie en welvaart in een slechte toestand bij de terugkeer”.Overgeleverd door Muslim.

Voor hem is aanbevelenswaardig het mild zijn, lekker parfummeren,  het mijden van conflicten, zich onthouden van schaamteloze woorden, veel de naam van God herhalen, vergeving vragen, het loven van Hem en zeggen God is de Grootste. Het volharden in het uitvoeren van de gebeden op de juiste tijden. Het meebrengen van een kompas om de richting van Mekka te bepalen waar je ook bent.

Ten tweede: van de plaatsen rond Mekka (Miqaat) tot de binnenkomst in Mekka:

Als men één van de plaatsten rond Mekka binnengaat dan neemt hij de gewijde staat aan, hij doet de grote wassing (ghusl) als dat makkelijk voor hem is. De grote wassing is Sunna ook voor de menstruerende vrouwen en de vrouwen met een postnatale bloeding. Vervolgens trekt hij de kleding van de gewijde staat aan. Hij bidt twee gebedsdelen, de twee gebedsdelen van de gewijde staat en reciteert de sura al-Kafirun en vervolgens sura al-Ikhlaas, vervolgens zegt hij: “O God, ik heb de intentie de bedevaart uit te voeren (ifraad, qiraan en tammatu’ ), maak het makkelijk voor mij en aanvaard het van mij”. Geef vervolgens gehoor aan de overleverde vorm, als het meer is dan is het geen probleem. Stel de richting vast om het verplichte uit te voeren, ga op weg in de richting van Mekka. Kijk uit voor het plaatsvinden van de verboden zaken tijdens de gewijde staat.

Als men met het vliegtuig gelijk naar Djedda reist, ga thuis, op het vliegveld of in het vliegtuig in de gewijde staat. Omdat wanneer men op het vliegveld van Djedda aankomt, terwijl hij nog niet in de gewijde staat is, dan is hij de plaats rond Mekka (Miqaat) al voorbij gegaan en heeft hij de plicht te offeren.

Als hij in Mekka al-Mukarrama aankomt, dan is het aanbevelenswaardig  voor hem om de grote wassing te doen voor het binnengaan om het gemakkelijk te maken. Hij snelt naar de Ka’ba, nadat hij zijn bagage op een veilige plaats heeft neergezet. Hij gaat de poort as-Salaam binnen -een poort van Bani Shayba- en hij zegt: “Ik zoek toevlucht bij God de Almachtige, bij Zijn Eer en Glorie, en de eeuwige Macht, tegen de vervloekte Duivel. In de naam van God, Zegen Muhammad en zijn familie, O, God, vergeef me mijn zonden en open voor mij de poorten van Uw Barmhartigheid”.

Als zijn oog valt op het ‘Huis’ zegt hij: “O, God, vergroot voor dit Huis de eer, de waardigheid, het respect, en schenk ieder die de bedevaart of de kleine bedevaart doet de eer, de waardigheid,, het respect en de rechtschapenheid”. En: “O, God, U bent de Vrede, van U komt de vrede en groet ons met de Vrede”. Vervolgens gaat hij naar de zwarte steen en kust deze als het mogelijk is. Of hij wijst ernaar met de hand. Daarna begint hij met de rondgang. Hij bidt niet de begroeting van de moskee, want de rondgang is de begroeting van de Ka’ba. Als hij het gebed met twee gebedsdelen van de rondgang eindigt, drinkt hij vervolgens het water van Zamzam, met de intentie te genezen en de dorst te lessen.

Als de bedevaartganger de qiraan of de ifraad bedevaart maakt is dit de rondgang (al-qudum), hij loopt daarna niet heen en weer tussen Safa en Marwa. Maar als hij heen en weer loopt tussen Safa en Marwa en dit beschouwt als het heen en weer lopen van de bedevaart, dan is hij niet verplicht terug te keren na de rondgang (al-ifada). Als het de tammatu’ bedevaart is dan is dit de rondgang van de kleine bedevaart.  Daarna is men verplicht heen en weer te lopen tussen Safa en Marwa vervolgens uit de gewijde staat gaan, het scheren of korter maken en het beëindigen van de rituelen van de kleine bedevaart. Als men uit de gewijde staat gaat kan men de gewone kleding weer dragen, terwijl degene die de ifraad of qiraan bedevaart verricht in de kleding voor de gewijde staat blijft.

Ten derde: van de dag al-tarwiya tot de dag al-Nahr:

Als de dag al-tarwiya begint, dat is de 8e dag van de maand Dhu’l-Hidja. Voor wie de tammatu’ bedevaart doet  gaat in de gewijde staat voor de bedevaart in de plaats waar hij overnacht. Hij doet zoals hij deed bij de eerste keer in de gewijde staat gaan in de plaatsen rond Mekka (Miqaat). De groep gaat richting Mina. Zij bidden daar het middaggebed, het namiddaggebed, het avondgebed en het late avondgebed. Zij blijven daar overnachten tot de dag van ‘Arafa. Als de 9e dag begint van de maand Dhu’l-Hidja, dat is de dag ‘Arafa, dan gaat de bedevaartganger weg uit Mina na de zonsopkomst, zegend dat God de grootste is, zeggend er is geen god dan God en de talbiyya uitsprekend tot hij Namira bereikt. Dat is op de grens van ‘Arafa, men doet de grote wassing om het makkelijk voor hem te maken. Vervolgens gaat hij ’s middags ‘Arafa binnen en begint met het staan op ‘Arafa. Hij blijft staan op ‘Arafa, doet smeekbedes, zegt God is de grootste is, spreekt de talbiyya uit en reciteert uit de Koran. Hij bidt middag- en het namiddaggebed met één gebedsoproep en twee gebedsaankondigingen en luistert naar de preek van de imam, tot de zon ondergaat, dan vertrekt hij richting Muzdalifa, sereen, het zeggen van de talbiyya en het herhalen van Gods naam. En bid daar kort het avond- en het late avondgebed, met één gebedsoproep en twee gebedsaankondigingen zonder onderbreking tussen beide. Vervolgens overnacht men in Muzdalifa en bidt daar het ochtendgebed. Daarna gaat men richting al-Mash’ar al-Haraam, stop daar en doe smeekbedes tot de dageraad aanbreekt, voordat de zon opkomt en ga in de richting van Mina terwijl men de talbiyya met de uitspraak God is de grootste mengt.

Ten vierde: van de dag al-Nahr tot het einde van de rituelen:

De dag al-Nahr is de 10e van de maand Dhu’l-Hidja en het is Sunna om de rituelen te verrichten in deze volgorde: het gooien, dan het slachten, dan het scheren, dan de rondgang om het Huis. Als hij voorgaat of achterblijft bij een van deze rituelen is daar niets op tegen. Als hij gooit, slacht, en scheert, dan treedt hij uit de gewijde staat, en alles is aan hem toegestaan behalve vrouwen. Dit is de eerste keer uit de gewijde staat gaan, en als hij de rondgang al-ifada heeft gedaan, dan is alles voor hem toegestaan zelfs de vrouwen. Dit is de tweede keer uit de gewijde staat gaan. Dat is als hij heen en weer heeft gelopen tussen Safa en Marwa na de rondgang al-qudum. Als men verplicht is heen en weer te lopen tussen Safa en Marwa na de rondgang al-ifada, dan voltooit hij daarbij niet de tweede keer uit de gewijde staat gaan.

Vervolgens verblijft hij de nachten van tashriq in Mina en hij staat elke dag op om naar de drie zuilen te gooien. Als hij wil versnellen, dan in twee dagen namelijk de 11e en 12e van de maand Dhu’l-Hidja. Na het gooien begeeft hij zich naar Mekka. Als hij het uitstelt tot de 13e van de maand Dhu’l-Hidja, dan begeeft hij zich daar naartoe na het gooien. Zo zijn de rituelen beëindigd. Als de bedevaartganger de ifraad doet, is het aanbevelenswaardig dat hij de kleine bedevaart doet en vertrekt naar Tan’im, de gewijde aangaat voor de kleine bedevaart, de rondgang doet, heen en weer loopt tussen Safa en Marwa, het haar scheert of het korter knipt. Vervolgens is het aan te bevelen om snel naar huis terug te keren. Als hij zich voorgenomen heeft te vertrekken uit Mekka, dan doet hij de afscheidsrondgang zonder het heen en weer lopen. En dan bidt hij twee gebedsdelen. Vervolgens een smeekbede zoals hij wil. Het is aanbevelenswaardig de moskee van de Profeet (vrede zij met hem) te bezoeken in Medina al-Munawwara als hij het nog niet voor de bedevaart heeft gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close