Ethiek

De moslim hoort zich verre te houden van huichelarij deel 2

Beste moslim broeder en zuster!

Heb je begrepen waarom liegen een van de deuren naar huichelarij is en hoe het zwarte plekken in het hart achterlaat, tot duisternis het totaal omringt? Heb je het belang van het streven naar eerlijkheid, tot zijn effecten zichtbaar worden op je gezicht en eer, begrepen? Jullie moeten het voorbeeld van jullie leider, Al-Mustafa, de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) volgen, toen hij de Arabische stammen opriep tot de islam. Sommige dwazen zeiden:”Geloof hem niet, hij is een leugenaar.” Daarop antwoordden degenen onder hen die redelijk waren:”Bij God! Noch zijn gezicht is dat van een leugenaar, noch zijn stem.”

We willen van jou, dat je een respectabel individu bent, zodat de mensen zullen zeggen:”Hier komt de waarachtige en daar gaat de waarachtige!” Zo respectabel, dat je anderen kunt oproepen tot de islam op een opbouwende en reconstruerende manier en niet slechts met lege woorden die het ene oor in- en het andere uitgaan.

Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte

Dit is een andere ernstige gedragsstoornis en sociale epidemie. Wanneer het karakter van het individu wankel wordt, is zijn tong vlugger dan zijn verstand, hij wordt spraakzamer en hij maakt eenvoudig beloften, zonder voorwaarde. Dan, wanneer het erop aankomt dat ze vervuld moeten worden, merkt hij  dat hij er niet toe in staat is.

Deze gedragsstoornis kan zeer ernstige effecten hebben op beide niveaus; die van het individu en de samenleving. Stel je eens voor, dat je op iemand wacht , die zich niet aan zijn afspraak heeft gehouden. Hoeveel tijd zou je verspillen, terwijl je wachtte? Hoeveel van je drukke programma zou in het honderd lopen, omdat hij zijn belofte verbrak? Tegenwoordig zijn valse beloften kenmerkend voor het individu, de maatschappij, de leiders, de onderdanen en de planners.

De islam heeft deze gevaarlijke kwaal, die wordt beschouwd als een deel van huichelarij echter behandeld. Allah, de Almachtige zegt:

{O jullie die geloven, komt jullie beloften na.}

(Al-Maidah: 1)

In zijn eervolle vermelding van Zijn Profeet Isma’il (vrede zij met hem) zegt Hij:

{En vertel in het boek over Isma’il: hij was trouw aan zijn beloften.}

(Mrayam: 54)

De metgezellen van de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) hadden verhalen die de uiterste precisie in deze zaak weerspiegelden. Toen de dood op het punt stond ‘Abdullah Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden zijn met hem) te overmeesteren zei hij:”Een man van de Quraish-stam deed een aanzoek om met mijn dochter te trouwen en ik gaf hem iets dat gelijk is aan een belofte. Bij Allah! Ik ben bang dat ik Allah zal ontmoeten met éénderde van de tekenen van een huichelaar. Ik getuig voor jullie allen, dat ik erin toestem dat hij met mijn dochter trouwt.”

Iedereen wordt van tijd tot tijd geconfronteerd met redenen, die hem ervan weerhouden zijn beloften te vervullen. Het is echter niet meer dan gepast, dat deze redenen ernstig genoeg zijn, om het belang van de belofte en de ernst van het verbreken ervan, te  evenaren. Iemand die afspreekt om iemand te ontmoeten en deze afspraak verbreekt door iemand anders te ontmoeten, zal slechts dan begrip krijgen, wanneer het excuus acceptabel is. Het zou zeker een negatieve indruk achterlaten, wanneer de reden onzuiver is, of wanneer het excuus totaal niet aangeboden wordt.

Aangezien zulke redenen tegenwoordig mogelijk zijn. Telefoonverbindingen maken het excuseren van een afspraak of het maken van een nieuwe afspraak veel eenvoudiger. Zo is het niet nakomen van een afspraak minder excusabel geworden. Zich houden aan de afspraken is een kenmerk van beschaafdheid waar moslims zich aan moeten vasthouden, zowel het individu als de instellingen.

Jammer genoeg leven de moslims nog steeds in een verschrikkelijke situatie van achterlijkheid, bewondering tonend voor datgene wat ze hebben gehoord of gezien in het Westen aangaande stiptheid, terwijl ze zélf hun beloften die ze moeten vervullen gemakshalve maar vergeten. Er is echter een grote kloof tussen het concept van het Westen aangaande het vervullen van beloften en dat van de moslims. Het westen bekijkt punctualiteit en betrouwbaarheid als een slimme zakelijke zet, waar ze voordeel uit halen, terwijl het voor de moslim een religieuze levensstijl is, die enkel en alleen gefocusseerd is op de aanbidding van Allah, de Almachtige. Dus, daar komt een bataljon langs, bewerende dat het de maatschappij terug op haar spoor zal zetten en al haar achterlijke kenmerken zal hervormen. Het eerste wat echter gedaan moet worden, is zijn eigen respect voor de tijd, beloften, overeenkomsten en contracten verbeteren.

Iemand komt te laat binnenwandelen en draagt het volgende excuus aan:

“Er kwam iemand langs zonder afspraak!”

Ik sta versteld! Hoe durf je chaos laten overwinnen over orde? Hij komt naar je toe zonder van tevoren een afspraak te maken en als een vriendelijk gebaar naar hem, breek je je belofte met iemand anders.

Hij kan zeggen: “Ik ben het vergeten.”

Nee, je bent het niet vergeten, je vond het niet belangrijk genoeg.

Wanneer het individu doorgaat met het waarderen van zijn beloften en erkennen dat dit een religieuze en beschaafde waarde is waar de ontwikkeling van de Ummah van afhangt, slecht dan zal het voor hem onmogelijk worden om te vergeten. Ben je ooit vergeten hoe laat je moet werken of eten?

Hij kan zeggen:”Wat is dan het verschil tussen 8 en 10 uur?”

Beantwoord hem dan door te zeggen:”Het is hetzelfde als het verschil tussen achterlijkheid en  vooruitgang, oplettendheid en onoplettendheid en orde en chaos.”

Beste moslim broeder en zuster!

Wat wil jij graag zijn? Iemand die zich aan zijn woord houdt en de voorwaarden van zijn contract eert, door het bouwwerk te bouwen en te laten rijzen, of een kuddedier dat iedere geweldige waarde in onze religie vernietigt?

Wanneer hij wordt vertrouwd, handelt hij bedrieglijk

De letterlijke betekenis van vertrouwen, is dat je iets op veilige wijze bewaard wat iemand je toevertrouwd heeft. Je moet het, zonder enige twijfel, compleet en intact terugbetalen, zonder het op minimale wijze te hebben aangetast. Dit was hoe de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn), die bij zijn volk bekend stond als Al-Amin (de betrouwbare) met zulke zaken omging. Zelfs in de gevaarlijke nacht van de migratie naar Medina, ging hij met ‘Ali Ibn Abu Talib (moge Allah tevreden zijn met hem) mee, om bij hem te slapen en de spullen die in bewaring waren gegeven terug te geven aan de mensen van de Quraish. De bredere betekenis van het concept vertrouwen, omvat de vervulling van al iemands verantwoordelijkheden. De mens wordt beladen met verantwoordelijkheden op elk gebied, zoals wordt overgeleverd in de Hadith:

“Jullie zijn allen beschermheren en verantwoordelijk voor wat onder jullie bescherming valt en de dingen onder jullie zorg.”

Daaruit volgt, dat het een vertrouwen is wanneer iemand de supervisie van zijn verantwoordelijkheden verbetert: de leraar op zijn school, de student in zijn klas, de boer op zijn akker, de producent in de fabriek, de vrouw in haar huis,de bediende, de oude, de jonge, de leider, etc. Dit vertrouwen vereist, dat de mensen zich inspannen, toegewijd zijn aan hun werk en waakzaam zijn over de rechten van degenen onder hun leiding. Wanneer een individu een van zijn toevertrouwde zaken negeerde, zouden de mensen ontstoken zijn van hun rechten en zou corruptie verergeren. Een man kwam naar de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) en vroeg hem:

“Wanneer zal het Laatste Uur komen?” De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) antwoordde:”Wanneer het vertrouwen wordt verspeeld, wacht dan op het Laatste Uur.” De man vroeg nogmaals:”Hoe zal het verspeeld worden?” De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) antwoordde:”Wanneer de macht in de handen is van degene die geen steun van zijn volk geniet, dan wacht maar op het Laatste Uur.”[20]

Wanneer de leraar corrupt wordt, zullen zijn studenten falen; wanneer de opleiding corrupt wordt, zal de Ummah verloren zijn; wanneer de harten corrupt worden, zal de gehele gemeenschap aftakelen; wanneer de geleerden corrupt worden, worden de leiders nonchalant worden; en als de leiders corrupt worden en de macht in de verkeerde handen valt, dan wacht op het Laatste Uur.

Een man kan goed maar zwak zijn. Het is een zaak van vertrouwen, dat zijn zwakheid hem ervan weerhoudt om de macht over de zaken van de mensen over te nemen.

Op gezag van Abu Dharr (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei:”Ik vroeg:’o Boodschapper van Allah! Waarom maak je geen gouverneur van mij?’Hij (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) klopte me met zijn hand op mijn schouder en zei toen:

“O Abu Dharr! Jij bent zwak en het is een vertrouwen. Op de Dag des Oordeels is er schaamte en spijt, behalve voor degene die het leiderschap op de juiste wijze op zich neemt en zijn plichten op dezelfde wijze uitvoert…”[21]

Het is een vertrouwen, dat men geen rekening houdt met regio, stam, taal, bevoorrechting of omkoperij om te bemiddelen om de juiste persoon voor een bepaalde rang of positie te kiezen.

De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Degene die een man aanwijst als groepsleider, terwijl er iemand onder hen is, waar Allah meer tevreden mee is, dan heeft hij Allah, Zijn Boodschapper en de gelovigen bedrogen.”[22]

Hij (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei ook:

“Iemand die verantwoordelijk is voor de zaken van de moslims en een van hen aanwijst omdat hij bevoorrecht is, wordt vervloekt door Allah. Allah zal van hem geen enkele uitgave of daad accepteren, tot Hij hem de Hel laat binnengaan.”[23]

In de schaduw van dit verfijnde, islamitische vertrouwenssysteem, zijn de kansen gelijk gemaakt, uit de duim gezogen verschillen worden uitgeroeid en de mens herkrijgt zijn oorspronkelijke waardigheid waarmee Allah, de Almachtige hem geschapen heeft, waarin hem niets de voorkeur over anderen verschaft, behalve zijn goede daden. De rechtschapen en zuivere man is in staat om het bevel over de zaken van de moslim Ummah te nemen. Hij verliest slaap, vanwege dit vertrouwen, tot hij het op perfecte wijze vervult. Hij weigert zelfs een weldadig stukje voedsel te eten, zonder te vragen:”Eten alle moslims op deze wijze?” Wanneer de behoeften van de moslims groot waren en hun problemen groot in aantal en toenamen, zou hij in die mate voor hun leven, dat hij zelfs afgeleid is van zichzelf en zijn eigen familie.

Wat betreft de onbekwame man, die macht verkrijgt door een of andere regionale of administratieve maas in de wet, of de macht grijpt om zijn Ummah te domineren door zelfs met haar vijanden samen te spannen: hij weet heel goed, dat de oprechte mannen van de Ummah hem in het openbaar afwijzen, dus beraamt hij plannen tegen hen. Zijn enige zorg is, dat de rebellie in beweging is en dat zijn onbekwaamheid toeneemt. De eerste leider is verantwoordelijk, geloofwaardig en correct, terwijl de laatste een bedrieger en een dief is, wiens hand geamputeerd zou moeten worden. De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Wanneer iemand een taak toegewezen heeft gekregen, zijn gepaste compensatie gekregen heeft en vervolgens iets extra’s neemt; dit is uitbuiting.”[24]

Evenzo, wanneer je met een groep in bedrijf bent (compagnon), is het een vertrouwen, dat je je aan het contract houdt en haar bepalingen in acht neemt. Hetzelfde als je deelneemt aan een comité, is het een vertrouwen, dat je haar geheimen bewaart wanneer de bijeenkomst vertrouwelijk was. De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Wanneer iemand iets verteld aan iemand anders en zijn gezicht afwendt, is dit een  vertrouwen.”[25]

De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Alle bijeenkomsten zijn vertrouwelijk, behalve drie: een ontmoeting die samenspant om illegaal bloed te vergieten, het plegen van overspel of ontuchtige handelingen of het vergaren van iemands eigendom zonder recht.”[26]

Hij (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Op de Dag der Opstanding, zal de treurigste daad van verraad, de zaak van een man zijn, die de huwelijksrelatie met zijn vrouw in het openbaar bekendmaakte.”[27]

Feitelijk zijn er in veel landen die de Wet van Allah niet uitvoeren, veel islamitische instituten die een terugkeer naar het Boek van Allah en de Sunnah van de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) eisen. De volgelingen van deze instituten roepen op tot:

  • het goede bevelen en het kwade verbieden;
  • uitgeven op de Weg van Allah;
  • luisteren en gehoorzamen in zowel tijden van gemak als tijden van moeilijkheden, met gepaste beleefdheid.

Deze mensen hebben hoe dan ook contracten, en er bestaan tussen het overeenkomsten, en luisteren en gehoorzamen op een beleefde manier, dus het is een soort van vertrouwen, om deze contracten en vertrouwelijke bijeenkomsten te houden. Zelfs wanneer iemand ervoor kiest de een of andere groep te verlaten, is het een deel van zijn eer om zijn contracten en beloften na te leven. Daarnaast mag hij zich niet van het rechte pad laten duwen door boosheid, zijn beloften verraden en op onhoffelijke wijze met zichzelf, zijn broeders of de Da’wah omgaan.

Vertrouwen is ongetwijfeld een geweldige deugd, die ongetwijfeld niet in de wieg gelegd is voor laaghartige personen. Allah heeft het belang ervan op zo’n wijze afgeschilderd, dat het alles wat bestaat overtreft. Daarom betaamt het een man niet om dit te onderschatten of zelfs te negeren.

Allah, de Almachtige zegt:

{Voorwaar, Wij hebben de Amanah (godsdienstige plichten) aan de hemelen en de aarde en de bergen aangeboden, maar zij weigerden deze te dragen en zij waren er beducht voor; maar de mens nam deze op zich. Voorwaar, hij is onrechtvaardig en onwetend.}

(Al-Ahzab: 72)

De Ummah groeide en ging eenmaal vooruit, toen zij haar keuze in leiders verbeterde. Dit werd weerspiegeld in het verspreiden van vertrouwen en het bewaren van het vertrouwen onder het algemene publiek. Toen de moslimtroepen de armbanden van Khusrau naar de kalief ‘Umar Ibn Al-Khattab brachten, sloeg hij ze gade en zei:” Voorzeker, degenen die deze gebracht hebben moeten zeer zeker betrouwbaar zijn.” ‘Ali Ibn Abu Talib zei:” Ze zagen dat jij je ervan afhield, dus hielden zij zich ervan af; hadden ze gezien, dat jij je eraan tegoed gedaan had, hadden zij dat ook gedaan.”

Dus het is vanwege die reiziger, die in staat was om veilig van Bagdad naar Hadramaut (in het zuiden van het Arabische schiereiland) te reizen, zonder enige angst, behalve voor Allah en de wolf, vanwege zijn schapen. Dit is dankzij het feit, dat de leider zelf druk bezig was om deze veiligheid te waarborgen, zelfs in die mate, dat hij vreesde om door Allah ondervraagd te worden aangaande het lastdier, dat ergens in Irak struikelde en waarom hij zijn pad niet geëffend had.

Beste moslim!

Vertrouwen is van groot belang. Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) geen enkele preek gaf, zonder de volgende woorden te uiten:

“Er is geen geloof in degene die datgene wat hem toevertrouwd is niet veiligstelt en geen religie in degene die zijn afspraken niet nakomt.”

Dus de moslimjeugd die werkelijk een islamitisch leven wil opbouwen, met betrouwbaar zijn voor zichzelf, zijn broeders, de Ummah en de religie tot dit een van zijn intrinsieke karaktertrekken wordt.

In tijden van twist, scheldt hij zijn tegenstander uit.

Schelden in tijden van twist is de laatste eigenschap van een huichelaar, zoals is uitgelegd door de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn). Er moet echter uitgelegd worden, dat twist meer is, dan het hebben van een meningsverschil. “Aangezien het hebben van een meningsverschil natuurlijk is, zullen er altijd verschillen in bevattingsvermogen en gevolgtrekking voorkomen.” Er is een verschil in het tempo en de volgorde waarin mensen bewijsmateriaal verwerken; feitelijk zijn velen in de eerste plaats onwetend over het bewijs. Andere variabelen liggen in het gehele kennispakket van het individu, of dit uitgebreid of begrensd is en het feit dat sommige mensen zaken horen, waar anderen nooit van gehoord hebben. Factoren van de omgeving beïnvloeden de vertelling van een persoon, die verschillen in interpretatie opleveren. Al deze variabelen komen samen en maken iedere poging om deze afwijkende standpunten tot één enkele mening, aangaande de vele takken van de religieuze kennis om te zetten. Bovendien zou zo’n poging de aard van deze religie tegenspreken.”[28]

Er zijn twee soorten meningsverschil:

  • Een meningsverschil omwille van Allah en de waarheid, die ontstoken is van zelfzuchtigheid en individualisme en boven alles, van persoonlijke gevoelens en emoties.
  • Een meningsverschil dat in gang gezet is door een individu of een groep in het belang van persoonlijke behoeften. Deze soort van meningsverschil leidt ongetwijfeld tot vijandigheid, wrok en kan zelfs tot scheldpartijen leiden.”[29]

Wanneer vijandigheid sterker wordt en haar wortels zich diep verankerd hebben en haar doornen groot opdoemen, verwelken de weelderige rozen van geloof en de vrede en steun die ze verstrekken verdwijnen.

Vijandigheid castreert de geesten van twistende personen. Het laat ze meer neigen naar het verrichten van kleine zonden en kan ze zo kwetsbaar maken, dat ze zelfs kunnen bezwijken voor de grote zonden, wat eeuwige verdoeming teweeg zal brengen. Dit komt door het feit, dat wanneer het kwaad eenmaal iemands hart beetheeft, die persoon zal terugvallen in een staat van wreed – en koppigheid. Dit leidt hem tot het ongehoorzaamheid aan Allah, de Almachtige en het verspreiden van corruptie over de aarde.”[30]

De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Voorzeker, Satan was wanhopig om aanbeden te worden in het Arabische schiereiland, maar op geen enkele wijze heeft hij gewanhoopt over het zaaien van vijandigheid en ongenoegen tussen hen (de moslims).”[31]

Satan vermomt deze ruziezoekende bezigheid natuurlijk,  in de ogen van de twistlieden en probeert ze te verleiden naar het verrichten van nog meer immorele bezigheden. Hij kan ze dus ervan overtuigen, dat hun ruziënde gedrag ten behoeve van de religie is.

Ik ben er zeker van, dat je broeders in hetzelfde huis hebt gezien, die zich mengden in een weerbarstige ruzie vanwege een klein meningsverschil. Dit kan soms zelfs tot bloedvergieten leiden en een vijandigheid die zich voortzet en de opeenvolgende generaties van de familie infecteert. Ik weet zeker, dat je medewerkers van de Islamitische Organisaties, die bestaan voor het doel van het verrichten van Da’wah, met elkaar hebt zien discussiëren over de loyaliteit aan de een of andere groep. Je ziet dat ze elkaar verachten en wantrouwig jegens elkaar zijn. In plaats van vast te houden aan het sterke handvest van Allah, de Almachtige en samen te werken in oprechtheid en goede daden, zie je ze wedijveren in zonde en agressie.

Moskeeën zijn bedoeld om veilige plaatsen voor de moslims te zijn, waar ze elkaar  ontmoeten om elkaar te leren kennen en elkaar in wereldse en religieuze zaken te helpen. Je ziet ze echter vaak genoeg veranderen in slagvelden. De twistende partijen verliezen al hun fatsoen en vergeten dat ze in een van de Huizen van Allah op de aarde zijn.

Ik was er zelf in sommige moslimlanden getuige van dat de ene islamitische groepering de andere verhindert de moskee te betreden. Wanneer dit verbod uiteindelijk wordt geschonden, wordt de ruimte in de moskee, die ongetwijfeld bedoeld is om te gebruiken voor het Gebed en andere vreedzame activiteiten, gebruikt als strijdperk. Als je wilt, kun je je verdiepen in de documenten over de geschiedenis om te zien wat er is gebeurd waardoor de moslims zo zwak zijn geworden, nadat ze de beste Ummah waren die voor de mensheid gebracht is. Je zult ongetwijfeld opmerken, dat het omzetten van meningsverschillen in een geschillen de Ummah onnodig heeft beziggehouden. Dit is een van de belangrijkste redenen achter onze huidige zwakheid en verdeeldheid.

Intellectuele verschillen over de interpretatie van een bepaald woord of situatie dogmatische conflicten geworden, die ertoe leiden dat de mensen elkaar van ongeloof  beschuldigen. Terroristisch getreiter begon de rug van de gelovigen te slaan, omdat ze van de ene kant dit woord uitten, of zich anderzijds onthielden van het uiten ervan. De tolerantie en genade van de islam degenereerde zo naar het gebruik van wapens.

Politieke verschillen over de een of andere regel veranderden in een heftige oorlog van moslims tegen moslims, waarin duizenden omgebracht zijn en de moslimlanden zijn in stukken gescheurd. Dit gebeurde toen de moslims van Andalusia onder elkaar twistten, voor de val van hun staat. Moslims die zich in de provincies van Frankrijk vestigden, bevochten elkaar ook tot ze vernietigd werden; veel landen onder het leiderschap van Othmaan bevochten elkaar, tot ze evenwel verdeeld waren. Tegenwoordig woedt de oorlog door in de Arabische wereld omdat elk klein land samenspant tegen zijn medebroeders in islam.

Zelfs de Islamitische Organisaties die grensoverschrijdend functioneren en die opgericht zijn om de Ummah tot de originele bronnen van de islam en haar principes terug te brengen, leiden aan afkeer en onenigheid. De vijand kan in sommige gevallen dichter bij hen zijn, dan dat ze bij elkaar zijn.

Tolerantie en medewerking zijn de sleutels tot vordering, de voorwaarde voor succes en het pad van vooruitgang wanneer men tegenover moeilijkheden staat en ernaar streeft te voorkomen dat de harten van elkaar vervreemden, omdat ze energie verspillen die gebruikt zou kunnen worden voor liefde.

Tijdens het leven van de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) verschilden de moslims van mening over wat ze moesten doen met de gevangenen van de Slag van Badr. Sommigen vonden het beter om hun losgeld te accepteren, terwijl anderen dachten dat ze gedood moesten worden. Uiteindelijk eindigde deze situatie vredig en had totaal geen slechte nasleep. De moslims verschilden ook over het ten strijde trekken voor de Slag van Uhud. Sommigen dachten dat het beter was als de moslims uittrokken, terwijl anderen er de voorkeur aan gaven zich te versterken in Medina. Dit veroorzaakte geen onenigheid of vijandigheid. Uiteindelijk bleven ze liefhebbende broeders omwille van Allah, de Almachtige.

De metgezellen verschilden over veel situaties, die allen uitdraaiden naar het beste belang voor de islam en de moslims. De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) benadrukte dit, omdat hij het veranderen van meningsverschillen in geschillen en ze uitdiepen tot ze obsceen worden, een van de eigenschappen van de huichelaar beschouwde.[1] Overeengekomen

[2] Overeengekomen.

[3] Het woord Taghoet, dat in de Luisterrijke Qur’an genoemd wordt, verwijst naar een afgod die werd aanbeden door de heidense arabieren. De betekenis van het woord in onze tijd, verwijst echter naar alle verkeerde geloven en systemen.

[4] Ibn Taymiyyah zei:” Het is overgeleverd als Marfu’un (na te trekken) in de Musnad.”

[5] Al-Ghazali, Ihya’’Ulum Ad-Deen.

[6] Overeengekomen.

[7] Overgeleverd door Ibn Majah, Al-Nasa’i met een goede keten.

[8] Overgeleverd door Al-Bukhari

[9] Muhammad Al-Ghazali, Muslim Character, p.56.

[10] Overgeleverd door Ahmad.

[11] Overgeleverd door Ahmad.

[12] Overgeleverd door Ibn Abi Al-Dunyia.

[13] Overgeleverd door At-Tirmidhi.

[14] Overgeleverd door Al-Bukhari.

[15] Overgeleverd door At-Tirmidi.

[16] Overgeleverd door Muslim.

[17] De eerste openlijke rede van Abu Bakr As-Siddiq nadat hem de positie van khalief werd toevertrouwd.

[18] Overgeleverd door Ahmad.

[19] Overgeleverd door Abu Dawud en At-Tirmidhi.

[20] Overgeleverd door Al-Bukhari.

[21] Overgeleverd door Muslim.

[22] Overgeleverd door Al-Hakim

[23] Overgeleverd door Al-Hakim.

[24] Overgeleverd door Abu Dawud.

[25] Overgeleverd door Abu Dawud.

[26] Overgeleverd door Abu Dawud.

[27] Overgeleverd door Ahmad.

[28] Hasan Al-Banna, The tract of our mission, p.48.

[29] Mustafa At-Tahan, On the educational training, p.131.

[30] Muhammad Al-Ghazali, Muslim Character, p. 146.

[31] Overgeleverd door Muslim.

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close