Voor Kinderen

De Jeugd van de Profeet

Mohammed groeide op tot een gezond kind. Toen hij twee jaar was geworden, bracht Halima hem terug naar de moeder. Maar in die tijd was er in Mekka een epidemie uitgebroken. Daarom was het beter voor Mohammed om nog een tijdje bij Halima te blijven wonen. Zo vertrok hij voor de tweede keer uit Mekka, weg van zijn moeder.

Toen Mohammed vijf jaar oud was, gebeurde er iets zeer geheimzinnigs…

Op een dag was Mohammed aan het buiten spelen toen er twee mannen in witte kleding naar hem toe kwamen. Zij legden hem op de grond en openden zijn borst – zonder hem pijn te doen – en ze haalden daarna iets uit zijn hart. Halima’s zoontje rende snel naar zijn moeder om haar hulp in te roepen, want hij had alles gezien. “Moeder, moeder, kom snel!”

Halima was erg geschrokken. Zij en haar man haastten zich naar buiten. Daar stond Mohammed. Hij zag er wat bleek uit maar zijn lichaam gaf licht. “Alhamdoelillah,” riep Halima “je bent veilig!” Wat zij niet wist is dat deze twee mensen engelen waren die Allah gestuurd had om het hart van Mohammed schoon te maken.

De tijd was aangebroken, dat Mohammed terug naar zijn moeder zou gaan. Halima reisde met hem door de woestijn. Toen zij uiteindelijk in de buurt van Mekka aangekomen waren, wilde Halima nog even wat uitrusten. Maar daar, onder de dadelpalm, viel ze zowaar in slaap. Toen zij na een tijdje wakker werd, was de kleine Mohammed nergens meer te bekennen. De schrik sloeg haar om het hart. “Ik moet zijn familie waarschuwen,” huilde zij en rende weg in de richting van Mekka.

Toen Abdoel Moetallib het nieuws hoorde, begon hij meteen met nog een paar mensen naar de jongen te zoeken. Uiteindelijk werd Mohammed gevonden bij Waraqa ibn Naufal. Iedereen was blij en opgelucht dat Mohammed veilig was.

Mohammed beleefde nu bij zijn moeder en grootvader een gelukkige, onbezorgde tijd. Amina had erg naar haar kleine zoon verlangd en ook Abdoel Moetallib hield erg veel van de kleine jongen. Hij nam hem overal mee naar toe. Als hij op een kussen in de schaduw van de Ka’aba zat, omringd door zijn zonen, trok hij Mohammed dicht naar zich toe en streelde hem liefdevol over zijn haar. Maar het geluk duurde niet lang. Toen Mohammed zes jaar oud was, stierf zijn moeder Amina. Zij had hem meegenomen naar Madina om het graf van zijn vader te bezoeken. Op de terugreis werd zij erg ziek en na een paar dagen overleed zij. Mohammed was erg verdrietig. Nu had hij alleen zijn geliefde grootvader nog maar!

Maar Abdoel Moetallib was al een oude man, twee jaar later toen Mohammed acht jaar was, stierf ook zijn dierbare grootvader. Nu was de kleine Mohammed helemaal alleen. Zijn oom Aboe Talib probeerde hem te troosten. “Stil maar, Mohammed,” zei hij, “ik zal wel voor je zorgen.” Aboe Talib zou inderdaad voor hem zorgen alsof hij zijn eigen zoon was.

Net als vele andere Mekkanen was Aboe Talib een handelaar en hij maakte verre reizen. Mohammed wilde dolgraag met de karavaan mee op reis, maar zijn oom hield veel van hem en wilde hem de zware en vermoeiende reis besparen. Omdat Mohammed toch bleef aandringen, besloot Aboe Talib op een dag om zijn neefje mee te nemen.

Op de route lag de plaats Boesra. Daar woonde een monnik die Bahira heette. Deze monnik wist vanuit oude Boeken dat er nog een profeet zou komen. Toen Bahira de karavaan vanuit de verte zag naderen, merkte hij iets merkwaardigs op….een wolk dreef namelijk aan de hemel mee boven de karavaan en zorgde ervoor dat een van de reizigers steeds in de schaduw kon rijden. Deze reiziger was de jonge Mohammed.

Omdat Bahira dacht, dat onder hen zich misschien de laatste profeet zou bevinden, daarom nodigde hij alle reizigers uit voor een maaltijd. Toen Bahira de jonge Mohammed zag, stelde hij hem vele vragen over zijn dromen, zijn gewoonten en zijn lichaam. De antwoorden klopten allemaal met hetgeen Bahira in zijn Heilige Boeken had gelezen. Daarom zei Bahira tegen Aboe Talib: “Er zal iets groots met je neef gebeuren! Bescherm hem daarom goed.”
Toen de karavaan spoedig daarna vertrok, bad Bahira tot Allah dat hij de grote tijd van de toekomstige profeet nog mee mocht maken.

4 Comments

 1. Toen de Profeet Mohammed vzmh werd geboren
  kwam er een Licht vanuit Amina bint Wahab,zijn moeder
  die alles tot de paleizen in Shaam (Syrie) verlichtte
  kerken en galerijen van de ongelovigen stortten neer,
  de maagden in de paradijzen (Hoor al ayn) zongen hun liederen
  de Troon van Allaah glinsterde,en in alle paradijzen vlogen de vogels door elkaar
  toen Mohammed geboren werd raakt hij de grond
  en zijn hoofd keekop naar de Hemel terwijl zijn moeder huilde.
  De duivels en djinns waren beangstigd en verbaasd
  het duurde maar liefst 46 jaar voordat zij de reden wisten waarom zij
  niet meer konden afluisteren wat de Engelen opschreven aan de Hemel
  na die periode kwam Iblies de vervloekte erachter dat het ging om de geboorte van een heel bijzonder persoon de Beste mens die ooit geleefd heeft van Adam tot de laatste Dag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close