Wonderen van de Koran

De informatie in de Koran over de toekomst

INLEIDING

Een ander wonderbaarlijk aspect van de Qoer’aan is, dat het over een aantal gebeurtenissen heeft verhaald, die in de toekomst zullen plaatsvinden. Het uitkomen van deze gebeurtenissen in de loop der jaren, is één van de bewijzen dat de Qoer’aan het woord van Allah is.

DE OVERWINNING VAN BYZANTIUM

Een belangrijke openbaring over de toekomst kan in de Qoer’aan gevonden worden in de eerste verzen van Soera ar-Roem, die naar het Byzantijnse keizerrijk, het oostelijke deel van het late Romeinse rijk, verwijzen. In deze verzen staat dat het Byzantijnse rijk te maken had gehad met een grote nederlaag, maar dat het ook spoedig de overwinning zou proeven.

Alif-Lam-Mim. De Romeinen zijn verslagen in een buurland en zij zullen na hun verlies de overwinnaars zijn. Tussen drie en negen jaar. Het besluit over deze zaak, voor en na (deze gebeurtenis) ligt uitsluitend bij Allah. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen. (Qoer’aan 30:1-4)

Deze verzen zijn geopenbaard, rond 620 na chr., bijna zeven jaar na een grote nederlaag van het christelijke Byzantium, toegebracht door de Perzische afgodsdienaren. In de verzen werd er geopenbaard dat Byzantium spoedig zou overwinnen. Maar op dat moment had Byzantium zo’n zwaar verlies geleden dat het zelfs onmogelijk leek dat ze zouden overleven, laat staan zouden overwinnen.


De laagvlakte van de Dode Zee, waar Byzantium door de Perzen verslagen werd. Hierboven is een satellietfoto van het gebied. Het gebied van het Meer van Loeth, dat de laagste regio ter wereld is, bevindt zich 395 meter beneden zeeniveau.

En niet alleen de Perzen maar ook de Avaren, Slaven en Lombardijnen vormden een ernstige bedreiging voor het Byzantijnse rijk. De Avaren waren zelfs zo ver gekomen dat ze voor de muren van Constantinopel stonden. De Byzantijnse keizer Heraclius had bevolen het goud en zilver uit de kerken tot geld om te laten smelten teneinde op die manier de kosten van zijn leger te kunnen betalen. Toen dit onvoldoende bleek, werden zelfs de bronzen beelden omgesmolten en tot geld geslagen. Vele gouverneurs waren tegen de Keizer Heraclius in opstand gekomen, en het keizerrijk stond op het punt in te storten. Mesopotamië, Celicië, Syrië, Palestina, Egypte en Armenië, gebieden die eerder tot Byzantium behoorden, werden door de Perzische afgodsdienaren veroverd.17

Kortom, iedereen dacht dat het Byzantijnse rijk vernietigd zou worden. Maar precies op dat moment werden de eerste verzen van Soera ar-Roem geopenbaard, waarin aangekondigd werd dat Byzantium binnen een paar jaar zou overwinnen. Deze overwinning leek zo onmogelijk dat de Arabische polytheïsten dachten dat de overwinning die in de Qoer’aan aangekondigd werd, nooit verwezenlijkt zou worden.

Ongeveer zeven jaar na de openbaring van de eerste verzen van Soera Roem, vond er in december 627 na chr. in Nineveh, een beslissende slag plaats tussen Byzantium en het Perzische rijk. Op dat moment versloeg het Byzantijnse leger onverwacht de Perzen. Een paar maanden later moesten de Perzen een overeenkomst met Byzantium sluiten. Deze overeenkomst verplichtte hen om de territoria die zij ingenomen hadden, terug te geven.18

Uiteindelijk werd, wonderbaarlijk, “de overwinning van de Romeinen” die Allah in de Qoer’aan had aangekondigd, werkelijkheid.

Een ander wonder dat in deze verzen is geopenbaard, is de aankondiging van een geografisch feit, dat niemand in die tijd had kunnen weten.

In het derde vers van Soera ar-Roem, wordt ons verteld dat de Romeinen verslagen werden in de laagste streek van de aarde. De uitdrukking, in het Arabisch ‘adna al ard’, wordt in vele vertalingen omschreven als ‘een plaats in de buurt’. Maar dit is niet de letterlijke betekenis van de oorspronkelijke uitdrukking, maar eerder een symbolische omschrijving daarvan. Het woord Adna in het Arabisch komt van het woord ‘deni’ dat “laag” betekend en ‘Ard’ betekent “wereld”. Daarom betekent de uitdrukking “Adna al Ard” de laagste plaats in de wereld.


Hierboven is een satellietfoto van de laagvlakte van de Dode Zee. De diepte van de Dode Zee kon alleen met moderne meettechnieken vastgelegd worden. Deze metingen leidden tot de ontdekking dat dit ‘het laagste gebied ter wereld’ is.

Sommige uitleggers van de Qoer’aan, die de nabijheid, voor de Arabieren, van de betreffende streek, in overweging nemen, geven de voorkeur aan de meest ‘nabije’ betekenis van het woord. Maar de eigenlijke betekenis van het woord duidt op een belangrijk geologisch feit dat men praktisch onmogelijk kon weten in de tijd dat de Qoer’aan geopenbaard is. Het is namelijk zo dat als we naar de laagste streek op aarde zoeken, we bij de Dode Zee uitkomen, en dat is precies het gebied waar de Byzantijnen verslagen werden.

Interessant is, dat de cruciale fasen van de gevoerde oorlog tussen het Byzantijnse rijk en de Perzen, waarbij de Byzantijnen werden verslagen en Jeruzalem werd verloren, in werkelijkheid plaats heeft gevonden in de laagvlakte van de Dode Zee. Deze laagvlakte bevindt zich op een drielandenpunt tussen Syrië, Palestina en Jordanië. De Dode Zee ligt 395 meter onder zeeniveau en is werkelijk het laagste punt van de aarde.

Dit betekent dat de Byzantijnen op het laagste punt ter wereld verslagen werden, net zoals het in het vers staat.

Belangrijk hier is dat de diepte van de Dode Zee slechts door middel van moderne meettechnieken vastgesteld kon worden. Daarvoor was het voor iemand onmogelijk te weten dat het, het laagste punt ter wereld was. Maar deze regio wordt in de Qoer’aan beschreven als ‘het laagste punt ter wereld’. Dit geeft dus verder bewijs dat de Qoer’aan het woord van Allah is.

17 Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 287-299
18 Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 287-299.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close