Reinheid

De grote wassing (ghusl)

De grote wassing is het overgieten van schoon, rein water zodat het hele lichaam bedekt wordt. De oorsprong van de rechtsgeldigheid ligt in de woorden van de Verhevene: {En als jullie onrein zijn, reinigt jullie dan}(al-Ma’ida:6).

Ten eerste: de redenen die de grote wassing vereisen:

 • Zaadlozing bij mannen of vrouwen uit genot of lust, tijdens de slaap of het wakker zijn. Volgens de traditie van de Gezant Gods (vrede zij met hem): Water (ghusl) is het gevolg van water (sperma). Overgeleverd door Muslim. De drie imams zijn het hier  mee eens. Hierop is gebaseerd dat de grote wassing niet vereist is als er sperma uitkomt zonder genot, vanwege ziekte, kou of vermoeidheid of iets wat daarop lijkt. De Shafi’ieten zeggen dat de grote wassing vereist is bij elke zaadlozing, om welke reden dan ook, zelfs als er geen lustgevoelens zijn.
 • Geslachtsgemeenschap, zelfs als er geen zaadlozing is, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Indien hij tussen haar vier delen van haar lichaam zit en bij haar binnengaat, dan is de grote wassing verplicht, ongeacht hij wel of niet een zaadlozing heeft gehad”. Overgeleverd door Ahmad en Muslim en al-Tirmidhi.
 • Onthouding van de vrouw die menstrueert of een postnatale bloeding heeft, volgens de woorden van de Verhevene: {Onthoudt jullie dus van de vrouwen tijdens de menstruatie en benadert haar niet totdat zij weer rein zijn. Wanneer zij zich gereinigd hebben, komt dan tot haar zoals God jullie bevolen heeft}(al-Baqara:222).
 • Het overlijden van een moslim vereist de wassing door de levenden, volgens de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): …wassen jullie hem met water en lotusbladeren”. Allen waren het erover eens, behalve al-Shahid
 • Als de ongelovige moslim wordt, dan is de grote wassing verplicht, volgens de traditie van Qaish ben ‘Asim. Toen hij moslim werd beval de Profeet (vrede zij met hem) hem:  je moet je wassen met water en lotusbladeren. Overgeleverd door de vijf (geleerden), behalve Ibn Maajah.

Ten tweede: de gebruikelijke wassingen:

Het is gebruikelijk voor de moslim om zich te wassen in de volgende situaties:

 • Op vrijdag, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): Als één van jullie naar het vrijdagsgebed gaat, was dan jezelf. Overgeleverd door de meerderheid. Het is aanbevelenswaardig dat de wassing plaatsvindt voor het vrijdagsgebed.
 • Wassen op de twee feesten is aanbevelenswaardig volgens de schriftgeleerden. Dit staat in zwakke tradities over de goede metgezellen.
 • Na het wassen van een overledene, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): wie een overledene wast, moet zichzelf wassen. Overgeleverd door Ahmad en de metgezellen van de Sunna.
 • De wassing voor de gewijde staat die men moet aannemen als men de bedevaart (hadj) of de kleine bedevaart (‘umra) wil doen, volgens de traditie van Zaid ben Thabit, dat hij (vrede zij met hem) zich voorbereidde op het aannemen van de gewijde staat en zich waste. Overgeleverd door al-Daraqutni en al-Baihaqi en al-Tirmidhi. Ze hebben het goedgekeurd.
 • Het wassen als men Mekka binnengaat. Dat heeft de Gezant Gods (vrede zij met hem) gedaan zoals het staat in de twee correcte overleveringen. En het wassen bij het stilstaan bij ‘Arafat.

Ten derde: de fundamenten van de grote wassing:

 • De intentie: volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): doe dingen met de intentie. Omdat dat de toewijding het van het gebruikelijke onderscheidt. Het is niet verplicht dit uit te spreken, omdat de plaats in het hart is.
 • Het wassen van het hele lichaam volgens de woorden van de Verhevene: {en ook niet terwijl jullie onrein zijn- behalve als jullie onderweg voorbij komen- zolang jullie je niet eerst wassen}(al-Nisa:43). De feitelijke wassing van alle lichaamsdelen, met water.
 • De Hanafieten hebben een derde zuil toegevoegd, dat is de mond spoelen en met de neus water opsnuiven, dat is goed gebruik volgens de overige imams.

 

Ten vierde: de gebruiken van de grote wassing:

 • Zeg: “in de naam van God” (bismillah) en was de handen drie keer.
 • Was zichtbaar vuil weg als dat aanwezig is.
 • Voer de kleine wassing uit (inclusief de mond spoelen en water door de neus opsnuiven).
 • Was ieder lichaamsdeel drie keer, eerst rechts, dan links.
 • Overgiet met water, ga tussen de vingers en kam het haar met de vingers. Zorg voor de oksels, binnenin de oren en in de navel.
 • Wrijven en voortzetten: was de lichaamsdelen achtereenvolgens zonder onderbreking.

Ten vijfde: de manier van de grote wassing:

Volgens ‘Aisha en Maimuna (moge God tevreden over hen beiden zijn): de Gezant Gods (vrede zij met hem) begon altijd zijn wassing, wanneer hij dat wilde, door zijn handen twee of drie keer te wassen, vervolgens overgoot hij met rechts het water over zijn linkerhand, dan waste hij zijn opening en vervolgens deed hij de kleine wassing voor het gebed. Daarna nam hij water en ging met zijn vingers door het haar (bij de hoofdhuid). Daarna  goot hij het water drie keer over zijn hoofd. Zijn handpalm gevuld, of twee handen vol. Vervolgens goot hij het water over zijn hele lichaam en daarna waste hij zijn voeten. Allen waren het erover eens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close