Voor Kinderen

De geboorte en afstamming van de profeet

De jongste zoon van Abdoel Moetallib heette Abdoellah en was getrouwd met Amina. Op het moment dat Abraha de Ka’aba wilde aanvallen, was Abdoellah op handelsreis naar Syrië. Amina was alleen achter gebleven met het kind dat zij in haar buik droeg. Op een dag hoorde zij een stem die tegen haar sprak: “Jij draagt de leider van dit volk in jouw buik. Zeg bij zijn geboorte: “Ik plaats hem onder de bescherming van Allah. En geef hem de naam Mohammed, de Geprezene.” Het moest wel een bijzonder kind zijn, dat zij in haar buik droeg!

Korte tijd later gebeurde er iets droevigs. Amina ontving het bericht in Mekka dat haar geliefde man Abdoellah tijdens zijn handelsreis was gestorven. Het verdriet van Abdoel Moetallib en zijn schoondochter was groot. Hun enige troost was het ongeboren kind.

Op een maandag, de twaalfde dag van de maand Rabbi Al-Awwal was het dan eindelijk zover. Amina bracht een gezonde zoon ter wereld en schonk hem de naam Mohammed.Wat was Abdoel Moetallib blij met zijn kleinzoon! Hij nam het jongetje vol trots in zijn armen en bracht hem naar de Ka’aba. Daar bad hij tot Allah en dankte Hem met heel zijn hart voor de geboorte van Mohammed, degene die later een zegen voor de mensheid zou worden.

De afstamming van de Profeet

Ieder moslim dient de naam van de Profeet te kennen. Niet alleen voornaam maar ook de eerste tien namen van zijn vaders en grootvaders. Leer ze en vergeet ze nooit meer, want ze kunnen je goed van pas komen later als we dood gaan.

Mohammed ibn Abdullah ibn Abdoel Moetallib ibn Hasjim ibn Abdoel Manaf ibn Qoesai ibn Kilab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Lo’i ibn Ghalib

Ibn betekend in het Arabisch zoon van. Voor de lief hebbers zijn er nog tien grootvaders van onze Profeet.

ibn Fahr
ibn Malik
ibn An-Nadr
ibn Kinanah
ibn Khoezaiman
ibn Moedrikah
ibn Elias
ibn Moedar
ibn Nizar
ibn Ma’ad

Dus beste lezer leer ze en vergeet ze niet want dit is de afstamming van onze voorbeeld en Profeet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close