Het Gebed

De gebedsoproep (adhaan) en de gebedsaankondiging (iqaama)

De gebedsoproep is het aanroepen van het tijdstip van gebed en de vorm ervan is: 4x Allahu akbar (God is de grootste), 2x ashhadu an la ilaha illAllah (Ik getuig dat er geen God is dan God), 2x ashhadu anna Muhammadan rasulullah (Ik getuig dat Muhammad Zijn Gezant is), 2x hayy ala’ssalaat (Haast u naar het gebed), 2x hayy ala’lfalaah (Haast u naar het welbehagen), 2xAllahu akbar (God is de grootste), la ilaha illAllah. (Er is geen God dan God).

En in de iqaama zegt men hayy ala’l-falaah (Haast u naar het welbehagen), en 2x qad qaamat assalaat (Het gebed staat op het punt te beginnen).

  • De gebedsoproep en de gebedsaankondiging zijn bevestigd naar het voorbeeld van de Gezant Gods (vrede zij met hem) om de plichten uit te voeren, individueel of gezamenlijk volgens de meeste schriftgeleerden. En beiden zijn verplicht in de moskee, gezamenlijk bij de Malikieten en induveel is voldoende bij Ahmad.
  • Het is aanbevelenswaardig voor wie de gebedsoproep hoort om na te zeggen wat de oproeper zegt behalve wanneer de oproeper twee keer “hayy ‘ala …” (Haast u …) zegt, dan zeg je “La hawla wa la quwwata illa billah al-‘ali al-azim”. (Er is geen kracht of macht buiten die van God). Vervolgens bidt hij volgens de Profeet (vrede zij met hem) volgend op de gebedsoproep met het Ibrahimitisch gebed, dan zegt hij: “Allahumma rabbi hadhihi ‘l-da’wa al-tammati wa’ssalaati al-qamati ati Muhammadan al-wasila wa’l-fadila, wa ab’athuh muqaman Muhammadan alladhi wa’dathu”. (O God, die de Heer van deze perfecte oproep en te verrichten gebed is, schenk Muhammad een plaats in het Paradijs en een rang boven de rest van de schepselen en geef hem de geëerde rang die U hem heeft beloofd”. Overgeleverd door al-Bukhaari.
  • Het is aanbevelenswaardig om een smeekbede te doen tussen de gebedsoproep en de gebedsaankondiging. De traditie zegt volgens Sa’d ben Abu Waqaas; volgens hem (vrede zij met hem): “wie zegt terwijl hij luistert naar de gebedsoproeper: Ik getuig dat er geen God is dan God, Hij is de enige, Hij heeft geen deelgenoot, en dat Muhammad Zijn Dienaar en Gezant is. Ik ben tevreden met God als Heer, met de islam als mijn geloof, met Muhammad als Gezant, moge God mijn zonden vergeven”. Overgeleverd door Muslim en al-Tirmidhi.
  • Het is aanbevelenswaardig om de gebedsoproep en de gebedsaankondiging van elkaar te scheiden, zodat de mensen die willen bidden kunnen komen. En het is toegestaan dat men het gebed verricht zonder de gebedsoproep. Er wordt de voorkeur gegeven voor wie de gebedsaankondiging hoort dat ze de aankondiger nazeggen, zoals het de voorkeur heeft dat degenen die bidden gaan staan bij de woorden van de aankondiger: “Het gebed staat op het punt te beginnen” (qad qaamat assalaat).
  • Voor degene die het vorige gebed inhaalt is het regel dat hij de gebedsoproep en aankondiging daarvoor doet. Als er meer in te halen gebeden zijn dan moet hij slechts één keer de gebedsoproep en gebedsaankondiging uitspreken.
  • Het is toegestaan tussen de gebedsaankondiging en het gebed even te onderbreken  met woorden of iets anders. Men hoeft de gebedsaankondiging niet te herhalen als de onderbreking lang(er) duurt, dit wordt bevestigd in de Sunna. Dat werd overgeleverd door al-Bukhaari en anderen.
  • De vrouwen hoeven niet de gebedsoproep en de gebedsaankondiging te verrichten. Maar dit is wel toegestaan. ‘Aisha (moge God tevreden over haar zijn) deed het wel. Overgeleverd door al-Baihaqi.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close