Wonderen van de Koran

De Misvatting van de Evolutie

We hebben een aantal wonderen van het Boek van Allah besproken, het Boek dat Hij als leiding en waarschuwing naar de mensheid heeft gestuurd. Met deze wonderen heeft Allah ons vele tekenen, dat de Qoer’aan het Boek van de Waarheid is, gegeven en Hij nodigde de mensen uit om erover na te denken. Eén van de belangrijkste onderwerpen waar Allah in de Qoer’aan naar verwijst, is de erkentelijkheid van de mens voor de talloze tekenen van de schepping op de aarde en de waardering van de mensen voor Zijn macht, door deze te gedenken. Tegenwoordig zijn er echter verschillende ideologieën die de mensen het Feit van de Schepping willen doen vergeten en zij trachten hen door ongegronde ideeën, te scheiden van hun religie. De meest kenmerkende van deze ideologieën is…

De wetenschappelijke wonderen van de Koran

HOE HET UNIVERSUM IS ONTSTAAN Het ontstaan van het universum wordt in de Qoer’aan in het volgende vers beschreven: Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. (Qoer’aan 6:101) Deze informatie gegeven in de Qoer’aan, is volledig in overeenstemming met de ontdekkingen van de hedendaagse wetenschap. Zoals we al eerder gezegd hebben zijn astrofysici tegenwoordig tot de conclusie gekomen, dat het hele universum, samen met de dimensies van tijd en materie, zijn ontstaan door een grote explosie, die in een oogwenk heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis staat bekend als de ‘Big Bang’ en bewijst dat het universum uit het niets is geschapen als het resultaat van een explosie uit één enkel punt. Voor de tijd van de Big Bang, bestond er niet zoiets als materie. Van een toestand van…

De wetenschappelijke wonderen van de Koran, deel 2

DE LAGEN VAN DE ATMOSFEER Een feit, geopenbaard in de verzen van de Qoer’aan, over het universum, is dat de hemel opgebouwd is uit zeven lagen. Hij is het Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de hemel en maakte zeven hemelen en Hij is de Kenner van alle zaken. (Qoer’aan 2:29) Toen rees Hij boven naar de hemel toen het rook was, en zei daartegen en tegen de aarde: “Komen jullie beiden, vrijwillig of onvrijwillig.” Zij zeiden beiden: “Wij komen vrijwillig.” Toen voltooide en beëindigde Hij hun scheppen (zoals) zeven hemelen in twee dagen en Hij gaf elke hemel zijn eigen werk (Qoer’aan 41:11-12) De aarde heeft alle eigenschappen die voor het leven nodig zijn. Eén daarvan is de atmosfeer, die als…

Wonderen van de Koran, deel 3

DE VORMING VAN DE NEERSLAG De bovenstaande illustratie laat zien dat waterdruppels in de lucht worden losgelaten. Dit is het eerste stadium van de vorming van regen. Hierna zullen de waterdruppels in de pasgevormde wolken over de hemel worden verdeeld en dan condenseren om regen te vormen. Al deze stadia worden in de Qoer’aan verteld. Gedurende een lange tijd was het een groot mysterie hoe de regen gevormd werd. Pas toen de weerradar was uitgevonden werd het mogelijk om de verschillende stadia waarin regen gevormd is, te ontdekken. Volgens deze ontdekking vindt de vorming van neerslag in drie stadia plaats. Eerst stijgt ‘de grondstof’ voor de neerslag op in de lucht, door middel van de wind. Later worden er wolken gevormd en tenslotte verschijnen de regendruppels. De verhandeling van de…

Wonderen van de Koran, deel 4

DE GEBOORTE VAN EEN MENS In de Qoer’aan worden veel verschillende onderwerpen genoemd om de mensen tot het geloof uit te nodigen. Soms heeft Allah de hemelen, soms de dieren en soms de planten als bewijs aan de mens laten zien. In veel verzen worden de mensen opgeroepen om hun aandachtop hun eigen creatie te richten. Ze worden er vaak aan herinnerd hoe de mens in de wereld kwam, welke stadia deze heeft moeten doorlopen en wat zijn essentie is: Wij schiepen jullie, waarom geloofden jullie dan niet? Vertel Mij dan over het menselijke zaad dat jullie uitstoten. Zijn jullie het die het geschapen hebben of zijn Wij de Schepper? (Qoer’aan 56:57-59) Op het plaatje links, zien we het zaad dat in de baarmoeder wordt uitgestort. Slechts een paar spermazaadjes…

De informatie in de Koran over de toekomst

INLEIDING Een ander wonderbaarlijk aspect van de Qoer’aan is, dat het over een aantal gebeurtenissen heeft verhaald, die in de toekomst zullen plaatsvinden. Het uitkomen van deze gebeurtenissen in de loop der jaren, is één van de bewijzen dat de Qoer’aan het woord van Allah is. DE OVERWINNING VAN BYZANTIUM Een belangrijke openbaring over de toekomst kan in de Qoer’aan gevonden worden in de eerste verzen van Soera ar-Roem, die naar het Byzantijnse keizerrijk, het oostelijke deel van het late Romeinse rijk, verwijzen. In deze verzen staat dat het Byzantijnse rijk te maken had gehad met een grote nederlaag, maar dat het ook spoedig de overwinning zou proeven. Alif-Lam-Mim. De Romeinen zijn verslagen in een buurland en zij zullen na hun verlies de overwinnaars zijn. Tussen drie en negen jaar.…

De historische wonderen van de Koran

HET WOORD ‘HAMAN’ IN DE QOER’AAN De informatie die in de Qoer’aan, over het oude Egypte wordt gegeven, openbaart veel historische feiten die tot voor kort onbekend waren. Deze feiten laten ons ook zien dat ieder woord in de Qoer’aan met een duidelijke wijsheid geopenbaard is. Haman is iemand wiens naam in de Qoer’aan, samen met die van de farao, genoemd wordt. Hij wordt op zes verschillende plaatsen inde Qoer’aan vermeld, als één van de naaste mannen van de farao. Opvallend is dat de naam Haman nooit in die delen van de Thora wordt genoemd die over het leven van Moesa {Mozes} gaan. Maar de vermelding van de naam Haman, als de helper van de Babylonische koning, die ongeveer 1100 jaar na Moesa vele wreedheden tegen de Israëlieten begaan heeft,…
Close