Dagelijkse Smeekbeden

Doe’a en dhikr zijn teken van onze nederigheid ten opzichte van Allah. De profeten waren de mensen, die de meeste doe’a’s verrichtten.

In de Quraan staat immers:

Zoek hulp door geduld en gebed; dit is inderdaad moeilijk, behalve voor de ootmoedigen. (2:45)

O gij mensen, gij zijt afhankelijk van Allah, maar Allah is de Onafhankelijke de Geprezene. (35:15)


Sadaqah Jariyah – صدقة جارية

Sadaqa Jariyah is een liefdadigheid die na de dood doorloopt. De poort naar onuitputtelijke beloning.

Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid (Sadaqa Jariyah), kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht. Abu Hurayrah (ra) Sahih Muslim

Discover Islam is een intensieve samenwerking aangegaan met Uitgeverij Noer Al ‘ilm, deze samenwerking houdt in dat Discover Islam u in staat stelt om Sadaqa Jariyah te verrichten. Uitgeverij Noer Al ‘ilm heeft een aantal rechten van haar boeken overgedragen aan Discover Islam. Hierdoor kunnen wij met uw hulp boeken drukken en gratis verspreiden.

Titel: Dagelijkse Smeekbeden
Auteur: 
Team Discover Islam
Oplage: 10.000 
Verspreidingsgebied:
Nederland en Belgie

Totaal gedoneerd: 1.000/10.000

Doneren

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Land*

Project*

Bericht

Bedrag €*Close