Geloofsleer

Broederschap tussen Moslims

Bij deze fundamenten bevolen zij toen goede daden en verboden onaangename daden in overeenstemming met wat de Shari’ah voorschrijft. En zij geloven in het in de praktijk brengen van de Hajj (bedevaart) en Jihad (vechten voor de zaak van Allah), het bijwonen van de gebeden op vrijdag en het doorbrengen van de vakanties met de leiders, vroom of slecht, en in het bijwonen van de gemeenschappelijke gebeden. Zij geloven in het adviseren van de Oemma en zei vereenzelvigen zichzelf met wat de Profeet heeft gezegd:

“De gelovigen zijn als een gebouw, de delen ondersteunen elkaar.”

De Profeet (vrede zij met hem) verstrengelde zijn vingers in elkaar terwijl hij dit zei.

En (ze vereenzelvigen zichzelf met) het gezegde van de Profeet (vrede zij met hem): “De gelovigen zijn in hun genegenheid en vriendelijkheid zoals het lichaam; als een deel ervan ziek wordt krijgt het hele lichaam last van koorts en slapeloosheid.” (overgeleverd door Boecharie en Moslim)

Ahl As-Soenna beveelt mensen vol te houden als een ramp hen treft, en zij zijn dankbaar in de tijden van gemak en zij berusten in de bevrediging van Allah’s Onomkeerbaar Bevel. Zij roepen de mensen op om nobele manieren te gebruiken en goede daden te doen, en om henzelf te vereenzelvigen met wat de Profeet heeft gezegd:

“De besten in het geloof onder de gelovigen zijn zij met de beste manieren.” (Overgeleverd door Ibn Hanbal en at-Tirmidi die heeft gezegd dat dit een goede en betrouwbare hadith is)

Ahl As-Soenna zet mensen aan tot het herstellen van de relaties met hen die de relatie met hen verbroken heeft, om te geven aan hen die hen beroven, en hen te vergeven die hen onrecht hebben aangedaan. Zij bevelen mensen om kinderlijke vroomheid te behouden, om goed te zijn met andere familieleden, om goede buren te zijn, om wezen, reizigers en de armen goed te behandelen en om aardig te zijn en menselijk tegenover de slaven. Ze verbieden opscheppen, arrogantie en overtredingen. Zij voorkomen dat mensen zich superieur gaan voelen ten opzichte van anderen, terecht of ten onrechte. En zij bevelen mensen goede manieren te gebruiken. Alles wat ze doen of zeggen van het bovenstaande, of anders dan dit, in alles volgen zij het Boek (de Koran) en de Soenna. Hun ‘weg’ is de godsdienst Islam, waartoe Allah Mohammed (vrede zij met hem) heeft gestuurd.

Maar voor dit alles voorspelde de Profeet (vrede zij met hem):

“Deze Oemma zal verdeeld raken in drieënzeventig delen, ze zullen allemaal in de Hel zijn behalve een: de Jama’ah (de Gemeenschap)” (overgeleverd door Ahmad Ibn Hanbal)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei in een andere hadith:

“Het zijn zij die willen volgen waarop Ik ben en waarop mijn metgezellen vandaag zijn.” (at-Tirmidi)

Verwezen wordt naar hen die stevig vasthouden aan de pure, zuivere Islam, dit werden de mensen van de Soenna en de Jama’ah. Tussen hen zijn de Siddiqs, de martelaren, de rechtgeleiden, waarin de grenzen van leiding zitten, de lampen voor duisternis, de meesters van gedenkwaardige verdiensten, de altijd herinnerende deugden; Tussen hen zijn de Abdal, de Imam’s wiens oordelen en begrip waarmee door alle Moslims is ingestemd. Dit zijn de zegevierende waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Een deel van mijn Oemma zal de vooraanstaanden blijven volgen. Wie hen verraad of zich tegen hen verzet kan hun nooit kwaad doen op de Dag der Oordeels.” (Boecharie en Moslim)

Dus, we vragen Allah, de Grote “om ons deel te maken van hen, en onze harten niet te laten afwijken nadat Hij ons geleid heeft en om ons Zijn Genade te schenken. Waarlijk, Hij is de Vrijgevige, Allah weet het best.”

Moge Allah’s vele zegeningen en groeten over Mohammed, zijn familie en zijn Metgzellen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close