Geloofsleer

Al-‘Aqidah Al-Wasitiyah

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof is aan Allah, die zijn Boodschapper met leiding en de ware religie (Islam) heeft gestuurd die het verheven heeft gemaakt aan alle andere religies. Allah is de beste Getuige, en ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Hij geen deelgenoten heeft. Ik geloof in de eenheid van Allah. Ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. Moge Allah hem veelvuldig zegenen en zijn familie en zijn Metgezellen.

Dit is het geloof van de geredde groep, de overwinnaars op de Dag des Oordeels, de mensen van de Soenah en Jama’ah (het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Wederopstanding uit de dood, het geloof in het Lot, zowel het goede als het slechte).

Onderdeel van het geloof in Allah is het geloven in hoe Allah Zichzelf heeft beschreven in Zijn Boek (de Koran) en in hoe de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) Hem beschreven heeft. Geloven zonder verdraaiingen of ontkenning en zonder vragen of vervorming. Slechts geloven in Allah de Verhevene: “Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Asj-Sjoera (42) aya 11). Ontken Allah niet zoals Hij Zichzelf beschreven heeft. Verander zijn woorden niet van context. Ontken Zijn namen en Zijn tekenen niet. Vergelijk Zijn Eigenschappen niet met die van Zijn schepsels want Allah, de Verhevene kent geen gelijke: er is niemand vergelijkbaar met Hem; er is geen gelijke aan Hem, De Verhevene, de Allerhoogste, is niet meetbaar met zijn schepsels; integendeel, Hij kent Zichzelf en anderen het beste; hij is Waarheidsgetrouw; en Zijn Woord prevaleert boven die van Zijn schepsels.

Zijn Boodschappers zijn bovendien waarheidlievend en spreken slechts de waarheid. Dit is het tegenovergestelde van diegenen die praten over Hem zonder kennis. Hierover heeft Allah, de Verhevene, de Allerhoogste gezegd: “Verheven is uw Heer, de Heer van Roem en Macht, boven hetgeen zij zeggen! En vrede zij de boodschappers! En alle roem behoort aan Allah, de Heer der Werelden.” (As-Saffaat (37) aya 180-182). Hij prijst Zichzelf met wat de tegenstanders van de boodschappers over Hem zeiden; en Hij begroette de Boodschappers want wat zij zeiden was vrij van fouten.

Hij, de Verhevene, beschreef zichzelf als  een combinatie tussen ontkenning en bevestiging. Dus, de mensen van de Soenah en Jama’ah moeten niet afwijken van wat de Boodschappers hebben voortgebracht; integendeel, het is het juiste pad, het pad van diegene aan wie Allah Zijn genade heeft toegekend, het pad van de Profeten, heiligen, martelaren, en deugdzame mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close